Stupnice INES

Obecná informace o stupnici INES 

Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí (INES – The International Nuclear Event Scale) byla v březnu 1990 společně zavedena Mezinárodní agenturou pro jadernou energii (IAEA) a Agenturou pro jadernou energii Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA). Jejím primárním účelem je usnadnit komunikaci a dorozumění mezi odborným nukleárním společenstvím, sdělovacími prostředky a veřejností v případech výskytu událostí na jaderných zařízeních i jakékoliv události spojené s radioaktivním materiálem nebo s radiací, včetně přepravy radioaktivních materiálů.

Stupnice zařazuje události do sedmi stupňů: stupně 1 až 3 se označují jako nehody,stupně 4 až 7 se označují jako havárie. Události, které nemají žádný bezpečnostní význam a jsou klasifikovány stupněm 0 (pod stupnicí), se nazývají odchylky. Události, které vůbec nesouvisejí s bezpečností se označují jako události mimo stupnici.

V následující tabulce je popis událostí pro každý stupeň

Obrázek klasifikací stupnice INES

SÚJB připravil překlad uživatelského příručky INES do českého jazyka. (návod z roku 2008)

Další informace a příklady událostí naleznete zde.