Mezisklad vyhořelého paliva Dukovany zaplněn

Dne 8. března 2006 byl za přítomnosti zástupců SÚJB, ČEZ, a. s., dodavatele obalových souborů CASTOR 440/84 společnosti GNS mbH ze SRN, kraje Vysočina a dalších pozvaných hostů slavnostně zavezen poslední obalový soubor s vyhořelým jaderným palivem (dále jen VJP) do meziskladu VJP v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Celkem tak bylo od roku 1995, kdy byl mezisklad uveden do zkušebního a posléze trvalého provozu, uskladněno (tj. dočasně umístěno) 60 kusů obalových souborů. VJP bude v souladu se schválenou vládní koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a VJP skladováno v meziskladu až do doby výstavby hlubinného úložiště, do kterého bude poté převezeno, přebaleno do úložných obalových souborů a uloženo (tj. trvale umístěno). V areálu jaderné elektrárny Dukovany byl již vybudován koncepčně identický nový sklad VJP, jehož kapacita je dostatečná pro skladování zbylého VJP z jaderné elektrárny Dukovany, které vzniklo a vznikne po dobu jejího celkového provozu. S obdobnou technologii skladování VJP se počítá i v jaderné elektrárně Temelín.

Poslední OS CASTOR 440/84 zavážený do MSVP Dukovany

Obrázek kontejneru OS CASTOR 440/84