Zkušební provoz skladu vyhořelého paliva Dukovany

Dne 22. prosince 2006 byl za přítomnosti zástupců SÚJB a ČEZ, a. s. umístěn do SVP Dukovany první OS typu CASTOR 440/84M zavezený vyhořelým jaderným palivem. Uvedená činnost souvisí s rozhodnutím SÚJB, kterým byla v listopadu 2006 povolena etapa uvádění SVP Dukovany do provozu (zkušební provoz). V rámci zkušebního provozu může být v SVP Dukovany umístěno 2 - 6 OS po dobu minimálně 12 měsíců od umístění prvního OS. Plánovaná skladovací kapacita SVP Dukovany je maximálně 133 kusů OS pro 1340 t TK (1340 tun těžkých kovů).

Zkušební provoz skladu vyhořelého paliva Dukovany