Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I., sekce I až VI a Zvláštní případy