Atomové právo

Komplexní úpravu otázek spojených s mírovým využíváním jaderné energie a ionizujícího záření obsahuje zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (PDF, 1,6 MB). Tento zákon nahradil od 1. ledna 2017 dosavadní zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. 

Dosavadní zákon č. 18/1997 Sb. je ponechán ve zbytkové podobě a upravuje jen odpovědnost za jaderné škody. Tento zákon byl změněn zákonem č. 264/2016 Sb. (PDF, 295 kB), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona.

Atomový zákon je prováděn těmito právními předpisy:

 1. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky (PDF, 20,1 MB)
 2. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení (PDF, 307 kB)
 3. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie (PDF, 274 kB)
 4. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti (PDF, 2,4 MB)
 5. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti (PDF, 2,5 MB)
 6. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich (PDF, 587 kB)
 7. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích (PDF, 281 kB)
 8. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu (PDF, 375 kB)
 9. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace (PDF, 2 MB)
 10. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události (PDF, 1,6 MB)
 11. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení (PDF, 4,8 MB)
 12. 347/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (PDF, 239 kB)
 13. 408/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na systém řízení (PDF, 305 kB)
 14. 409/2016 Sb. - Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta (PDF, 1,5 MB)
 15. 422/2016 Sb. - Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (PDF, 190 MB)
 16. 21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení (PDF, 381 kB)
 17. 162/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona (PDF, 99 kB)
 18. 329/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení (PDF, 1,26 MB)
 19. 266/2019 Sb. - Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem (PDF, 47 kB)
 20. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. Kategorie

Zákon č. 18/1997 Sb. je prováděn vyhláškou č. 324/1999 Sb., kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách.