Jiné prováděcí právní předpisy v gesci SÚJB

Vyhláška provádějící zákon č. 19/1997 Sb.:

Vyhláška provádějící zákon č. 281/2002 Sb.:

  • Vyhláška č. 474/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.