Přestupky

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zveřejňuje v souladu s požadavkem § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, každoroční přehled přestupků projednaných v jeho působnosti: