Mezinárodní úmluvy

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů

Vídeň, 26.10.1979, sukcese 24.3.1993, účinnost 1.1.1993, Sdělení MZV č. 114/1996 Sb.
anglicky

Dodatek k Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů 

Vídeň 8. 7. 2005, účinnost 8. 5. 2016, sdělení MAAE č. INFCIRC/274/Rev.1/Mod.1, Sdělení MZV Sbírka mezinárodních smluv č. 64/2016
českyanglicky

Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody

Vídeň, 26.9.1986, sukcese 24.3.1993, účinnost 1.1.1993, Sdělení MZV č. 116/1996 Sb.
česky, anglicky

Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody

Vídeň, 26.9.1986, sukcese 24.3.1993, účinnost 1.1.1993, Sdělení MZV č. 115/1996 Sb
česky, anglicky

Úmluva o jaderné bezpečnosti

Vídeň, 20.9.1994, účinnost 24.10.1996, Sdělení MZV č. 67/1998 Sb.
českyanglicky

Vídeňská Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody

Vídeň, 21.5.1963,účinnost 12.11.1997, Sdělení MZV č.133/1994 Sb., oprava Sdělením MZV č.125/2000 Sb.
česky, anglicky

Protokol o doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody

Vídeň, 18.6.1998
česky

Úmluva o dodatkovém odškodnění jaderných škod

Vídeň, 12.9.1997
česky

Společný protokol týkající se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy

Vídeň, 21. 9. 1988, účinnost  1. 5. 1992, sukcese 1. 1. 1993, Sdělení MZV č. 133/1994 Sb..
česky

Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek

12. 11. 1996, ratifikace 11.9.1997, dosud nevstoupila v platnost
anglicky 

Společná Úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady

Vídeň, 30.9.1997, účinnost 18.6.2001
českyanglicky

Smlouva o nešíření jaderných zbraní

Moskva, Washington, Londýn, 1.7.1968, účinnost 5.3.1970, Vyhláška MZV č. 61/1974 Sb.
českyanglicky

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států

30.9.1993
českyanglicky 

Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Vídeň, sukcese 27.9.1993
českyanglicky