Spolupráce mezi orgány dozorů

Vlajka České republiky Vlajka Maďarska Vlajka Slovenska Vlajka SlovinskaČR, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko

V roce 2003 založily jaderné dozorné orgány čtyř států přistupujících k EU (České republikyMaďarskaSlovenska a Slovinska) neformální uskupení, jehož cílem je vytvořit rámec pro diskusi nad důležitými tématy hodnocení bezpečnosti a provozu jaderných zařízení v regionu a případnou následnou koordinaci vyjednávacích pozic v EU, resp. MAAE. Spoluprací v tomto uskupení chtějí členové zejména zvýšit efektivitu spolupráce nad tématy společného zájmu. Uskupení se setkává dvakrát ročně - na podzim v rámci Generální konference MAAE a na jaře při dvoudenním setkání na principu rotace pořadatelské země. Obě myšlenky (výměna informací a postojů a koordinace) se ukázaly jako velmi užitečné a skupina je nyní respektována na mezinárodním poli.

Vlajka Arménie  Vlajka Bulharska  Vlajka České republiky  Vlajka Čínské republiky  Vlajka Finska  Vlajka Maďarska  Vlajka Indie  Vlajka Íránu  Vlajka Ruska  Vlajka Slovenska  Vlajka Ukrajiny
Arménie, Bulharsko, ČR, Čína, Finsko, Maďarsko, Indie, Irán, Rusko, Slovensko, Ukrajina

Memorandum o spolupráci Fóra státních dozorných orgánů zemí provozujících reaktory typu VVER

Arménie, 28. 8. 1998
anglicky, MAAE: WWER Regulators’ Forum (anglicky)

Vlajka Čínské republikyČína

Memorandum o porozumění mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR a Úřadem pro jadernou bezpečnost ČLR o výměně technických informací a o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

Praha, 23. 9. 2016
anglicky

Vlajka FinskaFinsko

Dohoda o spolupráci mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Úřadem pro radiační a jadernou bezpečnost Finska (STUK)

Vídeň, 20. 9. 2011

Vlajka FrancieFrancie

Ujednání mezi jaderným dozorem Francouzské republiky a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky o výměně technických informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany

Vídeň, 25. 9. 2023
anglicky

Vlajka KanadyKanada

Memorandum o porozumění o spolupráci a výměně informací v oblasti jaderného dozoru mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky a Kanadskou komisí pro jadernou bezpečnost

Vídeň, 23. 9. 2021
anglicky

Organizační opatření mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky a Kanadskou komisí pro jadernou bezpečnost v souladu s dohodou mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

Vídeň, 19. 9. 2000
česky, anglicky, francouzsky

Vlajka Jižní KoreaKorea

Ujednání o spolupráci a výměně informací ve věcech jaderného dozoru mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky a Komisí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení Korejské republiky

Vídeň, 25. 9. 2023
anglicky

Prohlášení záměrů dohodnutých ministrem pro vědu a technologie Korejské republiky na jedné straně a náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR a předsedou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR na straně druhé

Praha, 5. 3. 1995

Vlajka MaďarskaMaďarsko

Memorandum o porozumění a spolupráci a výměně informací o jaderné bezpečnosti mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR a Maďarským úřadem pro atomovou energii

Praha, 11. 6. 2002
česky, anglicky, maďarsky

Vlajka NěmeckaNěmecko

Dohoda mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Spolkové republiky Německo o výměně informací

Praha 17. 3. 1999 
německy, česky

Memorandum o vědecké a technické spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Státním ústavem radiační ochrany, Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Spolkové republiky Německo a jeho organizací technické podpory Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit  (GRS)

Praha 8. 10. 2019
anglicky

Vlajka RumunskaRumunsko

Dohoda mezi Výborem pro jadernou energii Rumunské socialistické republiky a Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky

Praha, 18.11.1969
česky

Vlajka RuskaRusko

Dohoda o spolupráci ve státním dozoru nad jadernou bezpečnosti při využívání atomové energie mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Česká republika a Federálním dozorem Ruska nad jadernou bezpečnosti a radiační ochranou

Praha, 10.11.1997
česky, rusky

Vlajka SlovenskaSlovensko

Program spolupráce mezi SÚJB ČR a ÚJD SR

Praha, 8. 11. 1999
(Platnost je průběžně prodlužována) česky, slovensky - odstraňte prosím slovenský odkaz, ten je nesprávný.

Bratislava, 28. 8. 2015
(Prodlužuje platnost ujednání podepsané z roku 1999)
česky

Ujednání mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky a Ministerstvem životního prostředí Slovenské republiky o výměně údajů ze sítí monitorování radiační situace

V Bratislavě a Praze dne 26. 7. 2013
česky, slovensky

Vlajka SlovinskaSlovinsko

Memorandum o porozumění mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR a Slovinským úřadem pro jadernou bezpečnost o výměně informací v otázkách jaderné a radiační bezpečnosti

Štiřín, 10. 11. 2009
anglicky

Vlajka Tchaj-wanuTchaj-wan

Memorandum o porozumění o jaderné spolupráci mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR a Radou pro atomovou energii Čínské republiky (Tchaj-wan)

Taipei, 27. 12. 2012; Praha, 18. 1. 2013
anglicky

Vlajka TureckaTurecko

Memorandum o porozumění při technické spolupráci mezi regulačním úřadem pro jadernou oblast Turecké republiky a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v rámci spolupráce a výměny informací v oblasti jaderné energetiky a využívání ionizujícího záření

Praha 28. 2. 2022
anglicky

Vlajka UkrajinyUkrajina

Ujednání mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v České republice a Státním výborem jaderného dozoru Ukrajiny o spolupráci v oblasti státní správy a dozoru nad jadernou a radiační bezpečností při využívání jaderné energie

Vídeň, 19. 9. 2001
česky, ukrajinsky, rusky

Vlajka USAUSA

Dodatková ujednání mezi Komisí pro jaderný dozor (US NRC) a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost o aplikacích termohydraulických kódů (CAMP)

Rockville 21. 8. 2017 Praha 11. 9. 2017
(Nahrazuje ujednání podepsané z roku 1994, 1998 a 2008)
anglicky

Ujednání mezi Komisí pro jaderný dozor (US NRC) a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky (SÚJB) o výměně technických informaci a spolupráci v otázkách jaderné bezpečnosti

Vídeň, 18. 9. 2019
(Nahrazuje ujednání z roku 1994, 2000 a 2005, 2014)
anglicky

Dodatková ujednání mezi SÚJB a US NRC o spolupráci v oblasti těžkých havárií (CSARP)

Rockville, 10. 12. 2015; Praha, 15. 1. 2016
(Nahrazuje ujednání z roku 1999 a 2005)
anglicky