Charakteristiky nabízených akcí

Dlouhodobější stáží se rozumí nejméně jednoměsíční pobyt na vybraném zahraničním pracovišti (lze kombinovat i dvě cílové destinace) – vhodné zejména pro začínající experty. Vyhodnocení této žádosti trvá MAAE v průměru 8 měsíců. V případě odpovídající kvality kandidáta jsou rychleji zpracovávány žádosti o ty stáže, které byly předem domluveny na zahraničních pracovištích (narozdíl od stážistů, pro které hledá vhodné umístění sama MAAE). Součástí podpory může být i případný výcvikový poplatek požadovaný hostitelskou institucí. Pro účast na této akci je potřeba vyplnit tento formulář: https://sujb.gov.cz/docs/Fellowship_Nomination_Form.doc

Krátkodobé vědecké cesty probíhají zpravidla dva až tři týdny a jsou určeny spíše pro zkušenější odborníky. Zpracovávání této žádosti trvá MAAE 3-6 měsíců s tím, že i zde platí pravidlo snazší realizace těch cest, které jsou předem domluveny s hostiteli. I u tohoto typu cest lze hradit poplatek za školení potenciálně nárokovaný hostitelskou institucí. Pro účast na této akci je potřeba vyplnit tento formulář: https://sujb.gov.cz/docs/SV_Nomination_Form.doc

Konzultační návštěvy představují nejčastěji týdenní, nejvýše čtrnáctidenní cesty našich odborníků na vybraná zahraniční pracoviště, které odpovídají na potřeby všech věkových kategorií. Na rozdíl od předchozích typů akcí je zde nutné domluvení akce/programu s hostitelskou institucí předem a na konkrétní termín s tím, že hostitelské instituci nelze platit za výcvik/konzultaci. Pro účast na této akci je potřeba vyplnit tento formulář: https://sujb.gov.cz/docs/meeting_and_consultant_form.dot

Mise zahraničního odborníka do ČR většinou představuje návštěvu experta na konkrétní téma trvající nejčastěji maximálně pět pracovních dnů (lze koncipovat i jako přizvání lektorů na relevantní mezinárodní akce konané v ČR). Pro účast na této akci je potřeba, aby uvažovaný expert vyplnil tento formulář: https://sujb.gov.cz/docs/Expert_Personal_History.doc