Archiv aktualit o radiační situaci na území ČR

19. 12. - 25. 12. 2022

Monitorování radiační situace na našem území v týdnu od 19. 12. 2022 do 25. 12. 2022 nepřineslo žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace jsme nezaznamenali ani na uzemí celé Evropy. Naměřené hodnoty odpovídají dlouhodobě sledovaným úrovním.

Dávkové příkony měřené sondami SVZ se pohybovaly na úrovni 100 - 200 nSv/h - datové řady jsou k dispozici v aplikaci MonRaS v sekci "Síť včasného zjištění". Evropská data jsou k dispozici v databázi EURDEP.

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích, maximálně jednotkách µBq/m3 (µBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Žádné další umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány. Data z jednotlivých odběrových míst naleznete pod položkou "Aerosoly a spady".

Informace o radiační situaci na území ČR aktualizujeme jednou týdně, obvykle v pondělí, případně častěji podle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.