Archiv aktualit o radiační situaci na území ČR

22.10. - 28.10.2018

Radiační situace na území ČR byla v týdnu od 22.10. do 28.10.2018 normální, nevykazovala žádné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Dávkové příkony se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nSv/h (nanoSv/h = 10-9 Sv/h).

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách µBq/m3 (mikroBq = 10-6 Bq/m3).

Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

V rámci Radiační monitorovací sítě ČR jsou sledovány i další složky životního prostředí a položky potravního řetězce - výsledky naleznete v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.