Archiv aktualit o radiační situaci na území ČR

29.10. - 4.11.2018

V týdnu od 29.10. do 4.11.2018 byla radiační situace na území ČR normální, nebyly zaznamenány žádné odchylky od obvyklého stavu.

Hodnoty dávkového příkonu se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nanoSv/h (100 - 200 . 10-9 Sv/h).

Koncentrace umělého radioizotopu 137Cs se pohybovala ve zlomcích až jednotkách mikroBq/m3 (10-6 Bq/m3).

Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Kompletní výsledky monitorování jsou k dispozici v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.