Archiv aktualit o radiační situaci na území ČR

5.11. - 11.11.2018

V týdnu od 5.11. do 11.11.2018 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Hodnoty dávkového příkonu se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nanoSv/h (1 nanoSv/h = 10-9 Sv/h).

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách mikroBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3).

Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Kompletní výsledky monitorování a další informace k radiačnímu monitoringu jsou k dispozici v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.