Národní radiační havarijní plán

Národní radiační havarijní plán (PDF, 2,72 MB)­

Dokument byl schválen dne 7.12. 2020 Usnesením vlády České republiky č. 1276.


­Digitalizované mapové podklady s vyznačenými ZHP ve vektorovém formátu:

ZHP ETE (ZIP, 31 kB)

ZHP EDU (ZIP, 20 kB)