Útvary sekce Radiační ochrany a krizového řízení

Útvary sekce Radiační ochrany a krizového řízení

Odbor radiační ochrany v medicíně:

RNDr. Čestmír Berčík, ředitel

Oddělení pro radiodiagnostiku

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Tel: 221 624 901, e-mail: diagnostika@sujb.cz

Oddělení pro radioterapii

Klatovská třída 2739/200f, 320 11 Plzeň

Tel: 378 402 717, e-mail: ort@sujb.cz  

Oddělení pro nukleární medicínu a otevřené radionuklidové zdroje

Syllabova 1198/21, 703 00 Ostrava

Tel: 555 302 720, e-mail: nuklearnimedicina@sujb.cz

 

Odbor usměrňování expozic:

Mgr. Jana Povolná, ředitelka

Oddělení evidencí a hodnocení ozáření

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Tel: 221 624 340, e-mail: registry@sujb.cz

Oddělení pro lékařské ozáření

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Tel: 221 624 214, e-mail: petr.papirnik@sujb.cz

Oddělení radonu a přírodních zdrojů

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 (adresa pracoviště)

Mgr. Marcela Berčíková, vedoucí oddělení marcela.bercikova@sujb.cz, tel: 417 662 720

Hana Ortová, administrativní pracovník oddělení, hana.ortova@sujb.cz, tel: 417 662 719

 

Odbor radiační ochrany v průmyslu:

Mgr. Jiří Havránek, ředitel

Oddělení pro jaderná zařízení – České Budějovice

Schneiderova 32, pošt.schr. 10, 370 07 České Budějovice

Tel. 389 502 712, e-mail: e-mail: ojzc@sujb.cz

Oddělení pro jaderná zařízení – Brno

tř. Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Tel. 515 902 771, e-mail: ojzb@sujb.cz

Oddělení uranu a přírodních radionuklidů v průmyslu

Kamenná 70, 262 31 Milín-Kamenná

Tel. 314 502 902, e-mail: ouprp@sujb.cz
 

Oddělení průmyslových aplikací ionizujícího záření

Piletická 57/15a, 500 03 Hradec Králové

Tel. 495 211 471, e-mail: prumysl@sujb.cz

 

Oddělení monitorování a krizového řízení

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Tel: 221 624 716, e-mail: sekretariat-omkr@sujb.cz