Spojení na Styčné místo ČR

Styčné místo České republiky slouží pro předávání informací v případě:

 • vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie nebo mimořádné události při nakládání se zdroji ionizujícího záření,
 • nálezu nebo důvodném podezření na nález chemických zbraní a
 • nálezu materiálu nebo věci, o kterých se lze domnívat, že mohou být bakteriologickou (biologickou) nebo toxinovou zbraní, nebo že mohou obsahovat vysoce rizikové nebo rizikové biologické agens nebo toxin.

Základní spojení

 • Telefon: +420 224 220 200 (příchozí hovory jsou nahrávány)
 • Fax: +420 221 624 400

Záložní spojení (prostřednictvím Národního bodu varování, jehož činnost zajišťuje MV – GŘ HZS ČR)  

 • Telefon:
  •  +420 950 819 820
  •  +420 950 819 821
  •  +420 950 819 822
  •  +420 224 232 220
  •  +420 224 232 255
 •  Fax:
  •  +420 950 819 958
  •  +420 224 232 321
 • E-mail:

Styčné místo České republiky

Záložní spojení na Styčné místo České republiky pro případ, kdy výše uvedená telefonická spojení nejsou dostupná a hrozí nebezpeční z prodlení (příchozí hovory nejsou nahrávány a jejich obsah musí volající neprodleně potvrdit písemně)

 • Telefon: +420 725 002 410