Spojení na vedení Státního ústavu radiační ochrany

Ředitel ústavu:

  • tel.: 226 518 106

sekretariát:

  • tel.: 226 518 107
  • fax: 241 410 215

Ekonomicko-technický náměstek:

  • tel :226 518 145

Náměstek pro výzkum a vývoj:

  • tel.: 226 518 194

Vedoucí odboru monitorování:

  • tel.: 226 518 232

Vedoucí odboru přírodních zdrojů:

  • tel.: 226 518 170

Vedoucí odboru lékařských expozic:

  • tel.: 226 518 291

Vedoucí odboru informačních systémů:

  • tel.: 226 518 198

Vedoucí odboru řízení:
manažer kvality, dohlížející osoba

  • tel.: 226 518 223