Povinné přílohy k Registračnímu formuláři - A1

  • Údaje o registrovaném zdroji ionizujícího záření (DOC, 20kB)
  • Protokol o přejímací zkoušce nebo poslední zkoušce dlouhodobé stability
  • Potvrzení o absolvování přípravy osoby zajišťující radiační ochranu registranta (= neověřená kopie dokladu o absolvování příslušného kurzu)
  • Doklad o ustanovení osoby zajišťující radiační ochranu registranta a její písemný souhlas s tímto ustanovením (DOC, 15 kB)
  • Doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby pro registrovanou činnost nebo doklad prokazující odbornou způsobilost pro registrovanou činnost alespoň jednoho ze členů statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba (= neověřená kopie dokladu o vzdělání žadatele + osoby s výučním listem bez maturity dokládají ještě čestné prohlášení o délce praxe – netýká se zubní radiodiagnostiky v humánní medicíně).
  • V případě veterinárních rentgenových zařízení, která umožňují skiaskopii, veterinárních intervenčních zařízení a veterinárních výpočetních tomografů je nutné zvážit vymezení sledovaného pásma a osobní monitorování radiačních pracovníků. V případě vymezení sledovaného pásma je nutné přiložit k registraci dokument Vymezení sledovaného pásma. V případě nutnosti osobního monitorování je nutné k registraci přiložit dokument Vnitřní předpisy, který obsahuje popis způsobu osobního monitorování.