Používání přenosných rtg stomatologických přístrojů

V roce 2008 se v ČR objevila nabídka přenosných intraorálních rtg přístrojů.

Tyto přístroje byly původně vyvinuty pro snímkování v polních podmínkách (např. pro identifikaci obětí hurikánu Catrine, pro vojenské použití). V poslední době začaly být přenosné intraorální rtg přístroje povolovány v některých zemích světa i pro běžné snímkování pacientů ve stomatologických ordinacích. Přístupy regulačních orgánů jednotlivých států se značně liší - od povolení používání těchto přístrojů pro běžné snímkování v ordinacích (Maďarsko), přes povolení používání těchto přístrojů pouze, pokud budou pevně uchyceny a bude zajištěna možnost odstupu obsluhy (Řecko), po povolení používání takových zařízení pouze pro vyšetřování ve forenzní medicíně (Finsko).

Na základě tohoto vývoje se začal tímto problémem zabývat i český Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Během posledních měsíců postupně došel SÚJB ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou ke společnému konečnému stanovisku týkajícímu se používání přenosných intraorálních rtg přístrojů.

Společné stanovisko (PDF, 320 kB) + příloha (DOC, 59 kB) (aktualizováno 18.6.2009)