Stranová lokalizace při radioterapii

V minulých letech se odehrálo několik radiologických událostí na radioterapeutických pracovištích v souvislosti s léčbou pacientek s karcinomem prsu. Jednalo se o události, při kterých došlo k pochybení ve stranové lokalizaci; pacientce byl ozářen zdravý prs, v důsledku toho nemocný prs nebyl léčen v požadovaném čase. SÚJB oslovil zdravotnická zařízení, která radioterapii prsu provádějí a požádal zodpovědné pracovníky, aby na jejich pracovištích byla věnována zvýšená pozornost prevenci těchto událostí, aby kontrola správného postupu byla vždy vícenásobná, a aby pacientka těsně před výkonem potvrdila stranovou lokalizaci. Všechna dotazovaná pracoviště na výzvu reagovala. Bylo zjištěno, že postupy ošetřující správnost stranové lokalizace jsou vypracovány, ale není vždy postupováno dle nastavených kontrolních bodů. Inspektoři SÚJB věnují v rámci kontrol na radioterapeutických pracovištích zvýšenou pozornost zejména dodržování standardních postupů.