Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RAFF) v České republice za rok 2015 (PDF)