Veřejné zakázky

 Odkaz na profil zadavatele

Výběrová řízení realizovaná v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 408 ze dne 19. června 2018 a zadávací řízení realizovaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, jsou uveřejňována na profilu zadavatele. 

Profil zadavatele je na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/SUJB.