Archiv aktualit

24.04.2006 09:33

20 let Černobylu

 


03.04.2006 13:48

Ozáření pracovníka hlášené v Belgii

 


28.03.2006 08:38

Kompas zachycen detekčním systémem v Dukovanech

Dne 1.3.2006 byl stacionárním detekčním systémem na vjezdu do ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Dukovany zachycen nákladní automobil. Jako příčina byl…


28.03.2006 08:36

Zachycen kryt z ochuzeného uranu

Dne 27.2.2006 byl na základě odezvy stacionárního detekčního systému pro kontrolu obsahu železničních vagónů v Metalšrotu Tlumačov, a. s. zachycen…


20.03.2006 15:48

Seminář k programu jakosti v radioterapii

Ve dnech 26. – 27. dubna pořádá Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti J.E. Purkyně (SROBF ČLS JEP) ve spolupráci…


28.02.2006 09:30

Vybrané publikace MAAE s českými předmluvami

V rubrice Dokumenty - Publikace SÚJB, část  Bezpečnostní návody (modrá řada se zeleným pruhem), byly zveřejněny české předmluvy náměstka SÚJB pro…


17.01.2006 09:03

Regulátoři porovnali požadavky na bezpečnost

Dozorné orgány 17 evropských zemí zjišťovaly v rámci třech rozsáhlých studií úroveň shody národních požadavků na bezpečnost:

  • jaderných elektráren,

05.01.2006 11:37

Povolení k umístění SVP Temelín

Dne 29. 12. 2005 Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal rozhodnutí, kterým je povoleno společnosti ČEZ, a.s. umístit jaderné zařízení - sklad…


20.12.2005 16:03

Požár v Radiové ulici v Praze

Dne 20.12.2005 došlo v Praze v Radiové ul. 1 k požáru střechy budovy, v níž sídlí několik firem – držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího…


30.11.2005 15:35

Ke stavu paliva na JE Temelín

V posledních dnech vnímáme zvýšený zájem nevládních organizací a sdělovacích prostředků o stav paliva na jaderné elektrárně Temelín. Dotazy se týkají…


30.11.2005 14:46

Stanovisko EK k záměru na výstavbu SVP Temelín

C 293/40, Úřední věstník Evropské unie, 25.11.2005


11.08.2005 13:57

Jódové tablety volně v lékárnách

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel v uplynulých dnech od provozovatele našich jaderných elektráren ČEZ,a.s. dopis, z jehož obsahu pro širší…


14.07.2005 10:01

Schválení nového typu obalového souboru

Dne 12. července ukončil SÚJB vydáním „Rozhodnutí o typovém schválení přepravního a skladovacího obalového souboru CASTOR® 440/84M“ více než dvouletý…


10.06.2005 13:07

50 let Ústavu jaderného výzkumu v Řeži

Dnes, 10.června 2005, uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy byl založen Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Jako připomínku této události, která naprosto…


30.03.2005 15:17

Stanovisko SÚJB ke kontrolnímu závěru NKÚ

K závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a k jeho tiskové zprávě z 30. března 2005 zaujímá Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)…