Ohrožení zdraví lidí z radioaktivního jódu ve vzduchu je vyloučeno

Stanovisko SÚJB ke stopovým hodnotám radioaktivního jódu zjištěnými nad Evropou

Celostátní radiační monitorovací síť  v ČR stopové hodnoty radioaktivního  jódu ve vzduchu naměřila, ohrožení zdraví lidí je vyloučeno.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost upozorňuje, že informace o zvýšené aktivitě jódu měřené v atmosféře v různých zemích Evropy jsou některými informačními zdroji pochybně interpretovány a nezdůvodněně zveličovány. Laboratoře fungující v rámci Celostátní radiační monitorovací sítě zvýšené hodnoty vyhodnocují a provádějí detailnější měření.  Měřené hodnoty se pohybují na hranici detekovatelnosti a rozhodně není důvod k jakýmkoliv obavám z možných důsledků pro zdraví lidí. Důvodem k přesnějšímu a citlivějšímu měření je samozřejmě snaha o získání co nejvíce informací o množství vyskytující se radioaktivity v ovzduší a hledání její příčiny.  

K výsledkům měření lze uvést v této chvíli následující:   

V rámci monitorování radionuklidů v atmosféře byla detektována stopová množství 131I v laboratoři SÚRO Praha. Dvě pozitivně detekované hodnoty jsou velmi nízké a mají spíše indikativní charakter. V první dekádě února se objevily informace, že i na jiných místech Evropy byly detekovány stopy 131I na úrovni maximálně jednotek µBq/m3.

Dá se tedy předpokládat, že nejspíše se jedná o atmosférický transport napříč Evropou. Zdroj aktivity však zatím nebyl identifikován. Takové situace nastaly již i v minulosti a jako zdroj byl např. identifikován únik radioaktivního jódu při výrobě radioizotopů. Spekulace o havárii jaderného reaktoru nebo výbuchu jaderné zbraně jsou nesmyslné, neboť v tom případě by musely být nalezeny i jiné radionuklidy, které vznikají při štěpné reakci.

Poderobnější informace o výsledcích měření lze nalézt na webových stránkách SÚRO.