Kontaktní spojení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

Kontaktní poštovní adresa

Sídlo

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 1585/9

110 00 Praha 1 – Nové město

Mapa

Regionální pracoviště Praha

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Bartoškova 1450/28

140 00  Praha 4 – Nusle

Regionální pracoviště České Budějovice

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

L. B. Schneidera 2363/36

370 01 České Budějovice

Regionální pracoviště Ústí nad Labem

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Habrovice 52

403 40 Ústí nad Labem - Habrovice

Regionální pracoviště Plzeň

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Klatovská třída 2739/200f

301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Regionální pracoviště Hradec Králové

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Piletická 57/15a

500 03 Hradec Králové - Piletice

Regionální pracoviště Brno

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

třída Kpt. Jaroše 1924/5

602 00  Brno - Černá Pole

Regionální pracoviště Ostrava

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Syllabova 1198/21

703 00 Ostrava - Vítkovice

Regionální pracoviště Kamenná

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kamenná 70

262 31 Milín - Kamenná

Lokalitní pracoviště Dukovany

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

P.O. BOX 26

675 50 Dukovany

Lokalitní pracoviště Temelín

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

37301 Temelín


Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 1585/9

110 00 Praha 1 – Nové město

Adresy dalších úřadoven pro osobní návštěvu najdete zde


Úřední hodiny

Po, St 7:45 - 17:00
Út, Čt 7:45 - 16:15
7:45 - 14:45

Úřední hodiny pro veřejnost ve věcech správy poplatků na odbornou činnost Úřadu

Po, St 15:00 - 17:00

Spojení na styčné místo ČR

Kontakty jsou určeny pouze pro předávání informací v případě:

 • vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie nebo mimořádné události při nakládání se zdroji ionizujícího záření,
 • nálezu nebo důvodném podezření na nález chemických zbraní a
 • nálezu materiálu nebo věci, o kterých se lze domnívat, že mohou být bakteriologickou (biologickou) nebo toxinovou zbraní, nebo že mohou obsahovat vysoce rizikové nebo rizikové biologické agens nebo toxin.

Telefon: +420 224 220 200 (příchozí hovory jsou nahrávány)

Fax: +420 221 624 400

E-mail: emergency@erc-cr.cz

Další informace a kontakty


Adresa internetových stránek

sujb.gov.cz


Adresa podatelny

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 1585/9

Praha 1 – Nové Město

110 00


Elektronická adresa podatelny

podatelna@sujb.cz

(podatelna je vybavena k přijímání a odesílání el. pošty s elektronickým podpisem)


Datová schránka

me7aazb

 • Spojení na vedení úřadu
 • Styk s veřejností
 • Číslo účtu pro příjem plateb poplatků na odbornou činnost Úřadu dle § 34 a násl. zákona č. 263/2016 Sb., a pro úhradu správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.:
  • 3711-1824001/0710 (ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1)
  • BIC (SWIFT): CNBACZPP
  • IBAN: CZ22 0710 0037 1100 0182 4001
  • SÚJB doporučuje plátcům využít současně se zaplacením správního poplatku i avízo o jeho zaplacení, jako informaci o provedené platbě, které usnadní identifikaci plátců i poplatku a přispěje k bezproblémovému a včasnému vyřízení žádosti. Formulář avíza k zaplacení správního poplatku.

Útvary sekce Radiační ochrany a krizového řízení

Odbor radiační ochrany v medicíně:

RNDr. Čestmír Berčík, ředitel

Oddělení pro radiodiagnostiku

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Tel: 221 624 901, e-mail: diagnostika@sujb.cz

Oddělení pro radioterapii

Klatovská třída 2739/200f, 320 11 Plzeň

Tel: 378 402 717, e-mail: ort@sujb.cz  

Oddělení pro nukleární medicínu a otevřené radionuklidové zdroje

Syllabova 1198/21, 703 00 Ostrava

Tel: 555 302 720, e-mail: nuklearnimedicina@sujb.cz

Odbor usměrňování expozic:

Mgr. Jana Povolná, ředitelka

Oddělení evidencí a hodnocení ozáření

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Tel: 221 624 340, e-mail: registry@sujb.cz

Oddělení pro lékařské ozáření

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Tel: 221 624 214, e-mail: petr.papirnik@sujb.cz

Oddělení radonu a přírodních zdrojů

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 (adresa pracoviště)

Mgr. Marcela Berčíková, vedoucí oddělení marcela.bercikova@sujb.cz, tel: 417 662 720

Hana Ortová, administrativní pracovník oddělení, hana.ortova@sujb.cz, tel: 417 662 719


Odbor radiační ochrany v průmyslu:

Mgr. Jiří Havránek, ředitel

Oddělení pro jaderná zařízení – České Budějovice

Schneiderova 32, pošt.schr. 10, 370 07 České Budějovice

Tel. 389 502 712, e-mail: e-mail: ojzc@sujb.cz

Oddělení pro jaderná zařízení – Brno

tř. Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Tel. 515 902 771, e-mail: ojzb@sujb.cz

Oddělení uranu a přírodních radionuklidů v průmyslu

Kamenná 70, 262 31 Milín-Kamenná

Tel. 314 502 902, e-mail: ouprp@sujb.cz
 

Oddělení průmyslových aplikací ionizujícího záření

Piletická 57/15a, 500 03 Hradec Králové

Tel. 495 211 471, e-mail: prumysl@sujb.cz

Oddělení monitorování a krizového řízení:

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Tel: 221 624 716, e-mail: sekretariat-omkr@sujb.cz


Lokalitní pracoviště SÚJB


Kontakty na spolupracující organizace SÚRO a SÚJCHBO

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO, v.v.i.)

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram, v.v.i. (SÚJCHBO, v.v.i.)


Mapa nejvýznamnějších jaderných zařízení a regionálních pracovišť

Mapa ČR s nejvýznamnějšími jadernými zařízeními