Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

Během týdne od 20. do 26.5.2019 byla radiační situace na našem území normální, nebyly zaznamenány žádné odchylky od běžných hodnot. Dávkové příkony se pohybovaly v obvyklém rozmezí cca 100 - 200 nanoSv/h (1 nSv/h = 1E-9 Sv/h). Měřená koncentrace 137Cs se pohybovala ve zlomcích, maximálně jednotkách mikroBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 1E-6 Bq/m3). Další umělé radionuklidy v ovzduší nebyly detekovány.

SÚJB v uplynulých dnech obdržel prostřednictvím sítě Ro-5 informaci, že v belgickém jaderném výzkumném centru (SCK-CEN), sídlícím ve městě Mol, došlo v k uvolnění malého množství radioaktivního selenu 75, který se používá například v defektoskopii. K úniku skrze ventilační systém došlo během manipulace s kapslí obsahující uvedený radionuklid. Odhadované dávky jsou velmi nízké a uvažovány jsou pouze pro areál, z něhož byly látky uvolněny. Vzhledem k meteorologickým podmínkám a množství uvolněné látky nelze očekávat, že by byla látka v následujících dnech na našem území detekována.

Doplnění:

Přikládáme odkaz na model (simulaci) šíření radionuklidu v ovzduší, který zpracovali kanadští kolegové:

http://eer.cmc.ec.gc.ca/people/Alain/eer/case_studies/e5G8JlWc4N8X18SwpKuy76hs56CB/SCK-CEN_Se-75_Emission/anim_CV/Animation.html

Hodnoty předpokládaných objemových aktivit jsou velmi nízké (stupnice je v mikroBq/m3, tedy miliontiny Bq).

Podrobnější informace k události naleznete na webu SÚRO:

https://www.suro.cz/cz/publikace/aktuality/unik-maleho-mnozstvi-selenu-75-z-belgickeho-vyzkumneho-centra-sck-cen-2013-v-ovzdusi-cr-nebyl-detekovan

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.