Jódové tablety v současné situaci nepotřebujete

Aktualizace dne 14.9.2022

V návaznosti na opakovaně se objevující články týkající se vybavenosti obyvatel ČR jodovými tabletami ujišťujeme veřejnost, že stanovisko SÚJB, i další již zveřejněná stanoviska (např. vyjádření SÚKL z 2. 3. 2022)  k využitelnosti stabilního jódu v dané situaci jsou nadále platná. O principu fungování tzv. jodové profylaxe a jejím užití jsme již veřejnost několikrát informovali.  

Znovu zdůrazňujeme, že požití jódových tablet je odůvodněné ve velmi specifických situacích a nese sebou i rizika závažných vedlejších účinků. Užití jódových tablet musí být také velmi dobře načasováno, aby mělo požadovaný účinek. Nemá žádný smysl užívat tablety preventivně.  Pořízení a uskladnění zásob tablet stabilního jódu pro veškeré obyvatelstvo je velmi nákladná záležitost a v současné době by se opravdu  jednalo o neodůvodněné plýtvání veřejnými prostředky.

Opakované šíření nepřesných citací a téměř poplašných zpráv některými informačními portály zbytečně přispívá k již značné a pochopitelné nervozitě společnosti v souvislosti s okupací Záporožské jaderné elektrárny. Situaci na Záporožské jaderné elektrárně neustále sledujeme a ve chvíli, kdy máme ověřené informace, neprodleně informujeme veřejnost. Nepřetržitě také monitorujeme radiační situaci na našem území a hodnotíme radiační situaci v Evropě, výsledky pravidelně uveřejňujeme na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Není potřeba se upínat na jódové tablety jako jedinou možnou ochranu před účinky záření. Existuje jich celá řada a lze je aplikovat i tam, kde nejsou předem připravována. Na takové situace jsme připraveni.  Pokud by například  nastala situace, že bude potřeba se narychlo a nečekaně ochránit před škodlivinami v ovzduší (tedy i radioaktivními látkami), je velmi účinným a jednoduchým ochranným opatřením ukrytí  v uzavřeném a utěsněném objektu a použití respirátoru, který má dnes v podstatě každý k dispozici.

Stále je také v provozu speciální web, kde můžete pokládat doplňující dotazy k dotčené problematice.