Národní projekt - možnost stáží - akce prodloužena!

V reakci na Vaše ohlasy prodlužujeme termín přihlášek do konce března. Připomínáme, že podobně jako v předchozích letech lze i na období 2009-2011 požádat o podporu stáže Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE).

Jedná se o dlouhodobější stáže, kratší vědecké cesty i konzultační návštěvy, případně přizvání odborníků do ČR (ve výjimečných případech). Také jen ve výjimečných případech (které jsou patřičně odůvodněné a kdy nelze nalézt jiný způsob financování) lze tento projekt využít ke sponzorování účasti na relevantních mezinárodních konferencích za předpokladu, že případný registrační poplatek si hradí účastník, resp. jeho vysílající organizace sama.

Bližší informace k jednotlivým aktivitám naleznete v článku Charakteristiky nabízených akcí.

Požádat o podporu mohou odborníci z celého spektra jaderných oborů od jaderné bezpečnosti přes radiační ochranu až k medicínským aplikacím. Přijetí v hostitelské instituci doporučujeme dojednat předem. Ve většině případů to vyřízení v MAAE podstatně urychlí a většinou se přijetí nedosáhne jiným způsobem (požadavek MAAE na Vaše přijetí je hostitelskou organizací odmítnut).

Pokud byste měli zájem o tento způsob podpory, zašlete nám své návrhy do 31. března 2009 v elektronické podobě na adresu: zuzana.danihelkova@sujb.cz. Součástí návrhu by měly být následující informace o plánované akci:

  • žadatel (adresa, e-mail, telefon)
  • stručný název (charakterizující účel/náplň školení);
  • druh a délka trvání;
  • vysílající instituce;
  • předpokládaný termín realizace (stačí odhad čtvrtletí);
  • plánovaná země/instituce; stav vyjednávání o přijetí. 

MAAE vybraným kandidátům uhradí diety a náklady spojené s dopravou na místo určení a zpět, případně zaplatí hostitelské instituci poplatek za provedení výcviku, bude-li požadován.

Vaše případné dotazy rády zodpoví: zuzana.danihelkova@sujb.cz nebo romana.bozenhardova@sujb.cz.