Návštěva amerického velvyslance p. Normana L. Eisena na SÚJB

Dne 11. února 2011 navštívil Státní úřad pro jadernou bezpečnost velvyslanec Spojených států amerických v ČR pan Norman L. Eisen. Jednání s předsedkyní úřadu Ing. Danou Drábovou Ph.D., se týkala nejen dlouhodobé a úzké spolupráce mezi SÚJB a americkým úřadem pro dozor nad jadernou bezpečností (US NRC) ...


Dne 11. února 2011 navštívil Státní úřad pro jadernou bezpečnost velvyslanec Spojených států amerických v ČR pan Norman L. Eisen. Jednání s předsedkyní úřadu Ing. Danou Drábovou Ph.D., se týkala nejen dlouhodobé a úzké spolupráce mezi SÚJB a americkým úřadem pro dozor nad jadernou bezpečností (US NRC), ale dotkla se i otázky renesance jaderné energetiky v Evropě. Obě strany se dohodly na potřebě a užitečnosti rozšíření "mírové jaderné" spolupráce mezi ČR a USA a na podpoře aktivit, které přispějí k udržení a rozvoji znalostí a schopností nezbytných pro bezpečné využívání jaderných technologií. Pan velvyslanec Norman L. Eisen se o své návštěvě SÚJB zmínil také na svém blogu.

Velvyslanec Spojených států amerických