Organizační změny v sekci Radiační ochrany a krizového řízení

Od 1. 1. 2024 Sekce radiační ochrany SÚJB mění svou dosavadní dlouholetou strukturu a s ní rozdělení dozorovaných subjektů mezi jednotlivá oddělení a inspektory. Namísto stávajících Regionálních center vznikají oddělení specializovaná na jednotlivé oblasti jako je průmysl, lékařství atd. Tato změna by měla zkvalitnit výkon státní správy, udržovat v jednotlivých oblastech vysokou specializaci pracovníků, více prioritizovat potřebné činnosti a také umožnit Úřadu najímat kvalifikované pracovníky bez ohledu na regionální příslušnost.

Může se tedy stát, že Vaše pracoviště, společnost apod., bude dozorovat jiný inspektor než doposud.

I nadále budou fungovat naše regionální pracoviště, někteří inspektoři se ale nově budou věnovat jinému zaměření než doposud a může se stát, že budete komunikovat s pracovníkem, který „sedí“ v jiném regionu.

Výčet nově vzniklých oddělení a příslušné kontakty naleznete zde: 

 

V případě, že si nebudete jisti na koho se obrátit, můžete využít své dosavadní kontakty nebo kontaktovat SÚJB obecně (datovou schránkou či na e-podatelna@sujb.cz), příslušné požadavky budou předány tam, kam patří.