Reportáž z cvičení ZÓNA 2010

CVIČENÍ ZÓNA 2010

Pro vaši lepší informovanost a orientaci vám přinášíme online reportáž z průběhu cvičení ZÓNA 2010. Chtěli bychom pomocí této reportáže přiblížit průběh události a práci krizového štábu SUJB.
Vážení čtenáři, děkujeme za váš zájem, snažíme se o co nejrychlejší informování, proto nám promiňte občasné překlepy. Snažíme se je opravit tak, jak stíháme.


23. září 2010

12:41 Krizový štáb SÚJB končí svou činnost. Vedoucí krizového štábu SÚJB formálně ukončila cvičení ZÓNA 2010 pro SÚJB. V následujících dnech a měsících bude provedeno vyhodnocení. Děkujeme čtenářům za pozornost. 

12:20 Havarijní režim je odvolán i pro všechny mobilní skupiny, letecké skupiny a laboratorní skupiny

12:16 VKŠ SÚJB ukončil havarijní režim SVZ (Síť včasného zjištění), meteorologické služby a měřících míst 

12:06 SÚJB dostává informaci, že během dopoledne proběhla simulovaná evakuace z oblastí v kterých byla nařízena evakuace a dekontaminace na letišti v Bechyni.

10:55 Přijato Usnesení vlády ČR v němž se schvaluje Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu. Usnesení pověřuje předsedu vlády informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyhlášení nouzového stavu.  

10:15 Přijato hlášení JČK, v celé zóně bylo ukončeno ochranné ukrytí obyvatelstva s výjimkou té části, kde byla doporučena evakuace. Vyrozumění složek IZS o nařízení evakuace bylo provedeno v 7:30.  Evakuace byla nařízena pro obce Litoradlice a Hněvkovice rozhodnutím hejtmana JČK.

9:40 Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vydává z podkladů (Doporučení SÚJB) doporučení pro obyvatelstvo v ZHP. Vyzývá obyvatelstvo v ZHP aby dbalo pokynů zasahujících složek IZS, aby sledovalo sdělovací prostředky a informace poskytované místní samosprávou.

7:33 Vedoucí krizového štábu SÚJB reaguje na dotaz KŠ JČK - vyjasnění vydaných Doporučení SÚJB

7:00 Pokračuje cvičení zóna 2010

22. září 2010

23:29 Poslední mobilní skupina dorazila na svou základnu, mobilní skupiny tak "fakticky" ukončily svou činnost 

21:02 Krizový štáb SÚJB končí dnes svou činnost, cvičení ZÓNA 2010 bude pokračovat zítra ráno. Štáb SÚJB se s čtenáři dočasně loučí.

20:57 Telefonicky je deaktivován Regionální krizový štáb SÚJB České Budějovice. Regionální štáb ukončí svou činnost po splnění svých úkolů. 

20:48 Mobilním skupinám končí pohotovost, letecké skupiny jsou deaktivovány a končí jim pohotovost. Odvolání pohotovosti platí i pro laboratorní skupiny.

20:35 Krizový štáb SÚJB formálně "deaktivoval" mobilní a letecké skupiny. Mobilní skupiny po splnění úkolu přecházejí zpět do podřízenosti GŘ HZS a budou o tom informovány.

20:25 Probíhá videokonference mezi KŠ SÚJB a KŠ HZS, krizové štáby probírají KŠ SÚJB předložená doporučení, postupy pro evakuaci,  dekontaminaci a deaktivaci mobilních skupin.

20:12 Vydáno Doporučení SÚJB - následná ochranná opatření.  SÚJB doporučuje vyzvat obyvatelstvo v části zóny havarijního plánování (ZHP) jaderné elektrárny Temelín vymezené a) sektorem 5  s prodloužením do vzdálenosti 25 km od středu ZHP, b) sektory 4 a 6 do vzdálenosti 13 km od středu ZHP:
ABY: 1. nekonzumovalo a nepoužívalo pitnou vodu z povrchových zdrojů a ze studní,
2. nekonzumovalo listovou zeleninu, sklizenou po odvolání ukrytí z nezakrytých ploch,
3. nekonzumovalo houby a lesní plody, pokud byly sebrány po odvolání ukrytí,
4. nepožívalo potraviny, včetně balených potravin, pokud byly umístěny v době ukrytí na volném prostranství,
5. nekonzumovalo ulovené ryby,
6. nekonzumovalo mléko ani vejce domácích zvířat,
7. provedlo výměnu filtrů v klimatizačních jednotkách, včetně digestoří a automobilů,
8. nepoužívalo k zálivce plodin dešťovou vodu zachycenou v době ukrytí.

Doporučení SÚJB k zavedení následných ochranných opatření vstupuje v platnost okamžitě a platí do odvolání. Rozsah následných ochranných opatření bude upřesňován na základě podrobného monitorování radiační situace.

20:07 SÚJB vydává Doporučení - následná ochranná opatření v zemědělstvíSÚJB doporučuje vyzvat obyvatelstvo v části ZHP jaderné elektrárny Temelín, které je vymezeno sektorem 5 (východ) s prodloužením do vzálenosti 25 km od středu ZHP a pro sektory 4 a 6 do vzdálenosti 13 km od středu ZHP, aby zamezilo venkovní pastvě dobytka a dobytek zásobilo nekontaminovaným krmivem a nekontaminovanou vodou.

19:53 KŠ SÚJB předává výsledky pozemního monitorování KŠ HZS společně s Doporučeními pro složky IZS pro případ zásahu v evakuované části ZHP. V dokumentu jsou vyjmenovány ochranné prostředky a je uvedena metodika, která má sloužit k účinnému odvrácení dávky zasahujících složek při nuceném pobytu v ZHP.

19:44 Vedoucí KŠ SÚJB vypravila informaci EK (Evropské Komisi) v které podává informaci o ochranných opatřeních, odhadu počtu evakuoavných lidí a stavu bloku elektrárny.

19:25 Havarijní štáb ETE oznamuje, že právě ukončil havarijní cvičení Zóna 2010.

19:11 Krizový štáb SÚJB vydává doporučení - ukončení ukrytí obyvatelstva v ZHP. SÚJB doporučuje odvolat (ukončit) ochranné opatření ukrytí obyvatelstva v celé zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín s výjimkou té části, kde byla doporučena evakuace obyvatel.

19:10 KŠ SÚJB vydává pokyn k ukončení práce mobilních skupin, jakmile ukončí plnění úkolů zadaných Regionálním KŠ.

19:02 SÚJB vydává doporučení - ochranné opatření evakuace. Z doporučení citujeme: SÚJB doporučuje provést evakuaci obyvatel ze sektoru 5 (východ) do vzálenosti 5 km od elektrárny včetně celé obce Litoradlice, v této části ZHP je odvrácená dávka evakuací na 7 dnů vyšší než směrná hodnota 100mSv. Zvážit a podle aktuální situace v ZHP provést evakuaci obyvatel z obcí Hněvkovice na levém břehu Vltavy a Hněvkovice na pravém břehu Vltavy v části sektoru 4, v této části ZHP je odvrácená dávka evakuací na dobu 7 dnů větší než 50 mSv - dolní mez pro uvažování ochranné evakuace. 

19:02 Proběhla videokonference s KŠ HZS, oba štáby (HZS a SÚJB) zrekapitulovaly současný stav a následné kroky: SÚJB vydá na základě (fiktivně) naměřených výsledků v terénu doporučující opatření. 1. Odvolání ukrytí v nezasažených sektorech ZHP. 2. Doporučení evakuace ukrytých obyvatel ze zasažených oblastí. 3. Upřesnění pokynů pro zasahující složky IZS, které by se musely pohybovat v zasažených oblastech ZHP.

18:30 Situace na odstaveném 1. bloku jaderné elektrárny Temelín je stabilizovaná. V 18 hodin vyjelo z elektrárny prvních 10 autobusů, které odvezly polovinu ukrytých lidí z areálu elektrárny. Monitorovací skupiny dokončily měření a byla stanovena evakuační trasa ve směru na obec Temelín, Vodňany a České Budějovice. Tam projdou pracovníci dozimetrickou kontrolou a odejdou domů. Dokončení evakuace pracovníků Temelína se uvažuje kolem 24:00.  

17:47 Byl přijat další "balík" dat z rychlých monitorovacích skupin. Zvýšené (simulované) hodnoty byly změřeny: Litoradlice 1,5mSv/h. Slabě zvýšené hodnoty byly naměřeny v obcích: Sobětice 0,04mSv/h, Štípoklasy 0,2mSv/h, Bzí 0,31 mSv/h, Dolní Bukovsko 0,07mSv/h, Horní Kněžeklady 0,07mSv/h, Modrá Hůrka 0,4mSv/h, Popovice 0,005mSv/h, Tuchonice 0,03mSv/h. Výsledky na úrovni přirozeného pozadí byly změřeny v lokalitách: Bečice, Březnice, Krakovčice, Smilovice, Sobětice, Záhoří, Radonice, Žimutice, Drahotěšice, Líšnice, Poněšice, Dříteň, Kočín, Týn nad Vltavou, Zvěrkovice. 

16:40 Krizový štáb SÚJB přejímá od ČEZ, a.s. informaci, že na ETE došlo k vystřídání operativního personálu, zaměstnanci jsou ukryti v krytech a probíhá příprava na jejich evakuaci. Probíhá monitorování v zasaženém prostoru ZHP.  

16:14 Vedoucí KŠ SÚJB aktivuje laboratorní skupiny k monitorování v havarijním režimu. Aktivace bude provedena od 16:30 Jedná se o laboratorní skupiny CLMS SÚRO a Laboratorní skupina RC České Budějovice. Aktivované laboratorní skupiny budou stanovovat obsah radionuklidů ve vzorcích dodaných prostřednictvím mobilních skupin RMS.

16:11 Přicházejí další data z rychlých mobilních skupin. Zvýšená hodnota je naměřena v Hněvkovicích - 2,01mSv/h, slabě zvýšené hodnoty (samozřejmě simulované) jsou v Pořežanech 0,3mSv/h, Dolních Kněžekladech 0,1 mSv/h. Na úrovni přirozeného pozadí je dávkový příkon naměřen v Hroznějovicích, Kostelci, Lhotě pod Horami, Malešicích, Sedlci, obci Temelín, Všemyslicích, Třítimi a Dobšicích.

15:40 Rychlé mobilní skupiny předávají první výsledky dávkového příkonu z monitorování (simulované). Vyšší hodnota byla naměřena zatím jen v obci Podhájí 3,6 mSv/h, v dalších třech obcích (Jeznice, Purkarec, Bohunice) je dávkový příkon na úrovni přirozeného pozadí. (V České republice je přírodní pozadí mezi 0,1 -0,4 mikroSv/h, tedy 10 000x menší, což znamená, že v obci Podhájí by bez ochranných opatření obdržel člověk za 1 hodinu obvyklou roční dávku) 

15:21 Proběhla videokonference mezi ÚKŠ (Ústřední krizový štáb na GŘ HZS), KŠ JČK, KŠ SÚJB a ČHMÚ (Český hydrometerologický ústav). Hejtman JČK konstatoval, že je vše zatím zvládáno bez problémů, v pořádku jsou i informační kanály. KŠ SÚJB zhodnotil radiační situaci, šíření kontaminace ve vztahu k aktuálnímu (uměle modelovanému) počasí. Vzhledem k "problematickému" rázu počasí (záměrně takto uměle modelované) nelze v tuto chvíli vyhodnotit případné kontaminace vod a potravin.  Potvrdil, že od cca 14. hodiny probíhá monitorování v ZHP pomocí pěti rychlých mobilních skupin. KŠ uvítal, že mohl využít  data od rychlé mobilní skupiny ETE. Doporučení ochranných opatření vydá KŠ SÚJB po obdržení přesných hodnot od rychlých mobilních skupin z terénu. ČHMU ve videokonferenci uvedl simulovanou předpověď počasí na následující hodiny a noc.

14:38 Ve 14h se vydalo na přidělené trasy dalších 5 rychlých mobilních skupin

14:31 KŠ SÚJB obdržel Rozhodnutí hejtmana JČK k provedení krizových opatření v JČ kraji

13:32  Od rychlé mobilní skupiny ETE byly získány první údaje ze sedmi měřících míst.

Krizové koordinační centrum - vyhodnocování situce po ukončení úniku

Krizové koordinační centrum - vyhodnocování situce po ukončení úniku

13:30 Rozhodnutím vlády ČR byl vyhlášen nouzový stav. Letecká mobilní skupina hlásí připravenost k odletu.

12:45 SÚJB vydal doporučení k přípravě evakuace. Z doporučení citujeme:
Z dosavadního průběhu úniku radioaktivních látek při mimořádné události 3. stupně na jaderné elektrárně Temelín vyplývá, že je velmi pravděpodobné, že v zóně havarijního plánování (ZHP) nastane radiační situace, která bude vyžadovat evakuaci obyvatel.
Na základě provedené prognózy dopadu úniku radioaktivních látek a s uvážením podkladů zajištěných v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písmeno p) zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, SÚJB doporučuje provést přípravu k evakuaci obyvatel obcí :
Hněvkovice na levém i pravém břehu Vltavy, Litoradlice,
tj. pouze části ZHP do vzdálenosti 5 km od jaderné elektrárny v sektorech 4 až 6 (sektory jsou dány prodloužením hranic sektorů 4 až 6 z vnější části ZHP do středu ZHP jaderné elektrárny) - SÚJB předpokládá, že doporučení k provedení ochranného opatření evakuace, spolu s upřesněním rozsahu tohoto opatření, vydá dnes do 20:00 h.
Z hlediska radiační ochrany obyvatelstva nic nenasvědčuje tomu, že by bylo potřeba evakuovat obyvatele z jakýchkoliv dalších částí ZHP Jaderné elektrárny Temelín.

12:43 Rychlá monitorovací skupina ETE vyrazila na trasu v 12:13, v 12:16 vyrazila i druhá monitorovací skupina. Radiační situace v areálu elektrárny je následující: V kontejnmentu je dávkový příkon 700 mGy/h a klesá. Maximální dávkový příkon na "plotě" měřený teledozimetrickým systémem (TDS) byl 26 mGy/h.

12:25 SÚJB obdržel informaci o tom, že hejtman JČK vyhlásil stav nebezpečí pro celé území kraje na dobu od 12:00 22.9.2010 do 24:00 22.10.2010

12:23 Únik poklesl natolik, že je možno jej považovat za skončený. KŠ SÚJB bude řídit monitorování v ZHP k upřesnění radiační situace a neprodleně vydá doporučení k přípravě evakuace v zasažených částech ZHP.

12:13 KŠ SÚJB obdržel informaci od vedoucího jaderné bezpečnosti ETE o tom, že se podařilo obnovit napájení jednoho z bezpečnostních systémů a nastartovat tím havarijní nízkotlaké doplňovací čerpadlo. Tím se podařilo zajistit chlazení aktivní zóny a výrazně omezit únik z kontejnmentu.

11:12 KŠ SÚJB obdržel od GŘ HZS návrh "Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu" a je požádán o připomínkování dokumentu.

10:55 KŠ SÚJB je informován HZS JČK, že u obce Purkarec, která se nachází v Zóně havarijního plánování, se na řece Vltavě objevila výletní loď. Jelikož se předpokládá zasažení posádky uniklou radioaktivní látkou, byla v 10:10 hodin k místu vyslána speciální jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Ta musí provést dekontaminaci a evakuaci posádky a cestujících mimo zasažené území.

10:45 KŠ JČK požádal SÚJB o hodnocení situace a návrh ochranných opatření.

10:30 Proběhla videokonference s krizovým štábem Hasičského záchranného sboru. V konferenci bylo konstatováno, že mobilní skupiny HZS vyrazily směrem k zóně havarijního plánování. Jejich příjezd se očekává kolem 13.hodiny. Předseda vlády svolává Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) na jednání v 14 h. Předsedou ÚKŠ jmenován ministr vnitra. Byly diskutovány podmínky pro pobyt a případný zásah vyvolaný nehodami při samoevakuaci obyvatel v ZHP pro jednotky IZS (integrovaného záchranného systému). KŠ SÚJB byl požádán o předběžné hodnocení radiační situace a potřeby ochranných opatření. Dále o zpracování podkladů pro vyhlášení nouzového stavu premiérem ČR. Padl dotaz na potřebu ochranných opatření vně ZHP, SÚJB zatím taková opatření nepředpokládá.

10:00 Po dobu trvání úniku je ve směru větru - tj. ve směru šíření uniklých radioaktivních látek nejúčinnějším opatřením ukrytí a jodová profylaxe. Ve chvíli, kdy akce na elektrárně povedou ke skončení úniku, situaci v zóně havarijního plánování změří letecká skupina a pro podrobnější informace z jednotlivých obcí vyrazí do terénu mobilní skupiny, které potvrdí či vyvrátí nutnost evakuace, kterou zatím předpovídáme z "modelu šíření". Data z měření bude shromažďovat regionální krizový štáb SÚJB a po jejich předání a vyhodnocení KŠ v Praze bude upřeněno doporučení k evakuaci a nebo k odvolání ukrytí (tím pádem k normální situaci).

9:34 Událost byla přehodnocena na stupeň INES 6.

9:19 KŠ SÚJB obdržel odhad velikosti úniku od Havarijního štábu ETE. předpokládaný únik by neměl být vyšší než cca 0,1% celkového množství v aktivní zóně reaktoru, což potvrzuje oprávněnost vyhlášení ochranných opatření. Pro cvičení byla vytvořena simulovaná meteorologická situace (náš cvičný vítr fouká přesně opačným směrem než ve skutečnosti) Podle scénáře se únik bude šířit stabilně ve směru východním ve velmi úzkém pásu. Takovýto scénář jsme zvolili, abychom dosáhli takových dávek, které budou zdůvodňovat evakuaci. Opakovaně upozorňujeme, že bylo velmi pracné takovýto scénář vytvořit, souběh událostí, který jsme "vytvořili" má pravděpodobnost jednou za 100 000 000 let.

9:18 Telefonát s krizovým centrem EK v Bruselu, upřesnění situace

9:11 Vedoucí havarijního štábu elektrárny Temelín informuje vedoucí KŠ SÚJB, že došlo v kontejnmentu postiženého bloku k výbuchu vodíku, jeho roztěsnění a začíná únik radioaktivních látek z elektrárny.

Krizový štáb SÚJB při cvičení ZÓNA 2010

Krizový štáb SÚJB při cvičení ZÓNA 2010

8:50 Informace z Úřadu vlády, proběhl kontakt s hejtmanem, hejtman JČK vyhlásil stav nebezpečí a předpokládá nutnost vyhlášení nouzového stavu

8:17 Telefonické upřesnění situace s hejtmanem JČK, krizový štáb JČK svolán na 10:00

8:00 Aktivován regionální krizový štáb SÚJB, bude pracovat na krajském ředitelství hasičského záchranného sboru v Českých Budějovicích.

7:55 RMS (Radiační monitorovací síť) byla uvedena do havarijního režimu, mobilní a letecké skupiny dostaly pokyn připravit se k přesunu do zóny havarijního plánování.

7:51 KŠ SÚJB informuje o vzniklé události na Temelíně MAAE (Mezinárodní agenturu pro atomovou energii) a EK (Evropskou Komisi)

7:40 Ředitel jaderné elektrárny Temelín informuje vedoucí KŠ SÚJB o zhoršující se situaci, nedaří se zprovoznit havarijní chlazení, teplota v aktivní zóně dosáhla 900 stupňů Celsia, kontejnment zatím drží.

7:25 Vedoucí KŠ SÚJB informovala prostřednictvím sekretariátu bezpečnostní rady státu předsedu vlády a upozornila ho na pravděpodobnou potřebu vyhášení nouzového stavu na úžemí JČ kraje.

7:15 Situace na jaderné elektrárně vede k velké pravděpodobnosti úniku radiace do okolí, proto vydává Směnový inženýr ETE pokyn k varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování. Pracovníci elektrárny (kteří nejsou potřeba k zvládání situace) dostali pokyn k ukrytí a jodové profylaxi.

7:10 Směnový inženýr ETE (SI) telefonicky informuje styčné místo SÚJB o zhoršení situace na MU3 (mimořádnou událost 3. stupně) Kontejnment zatím plní svou funkci, k úniku radiace do okolí nedošlo.

7:01 Vedoucí krizového štábu SÚJB informovala o události hejtmana JČ kraje

6:51 Krizový štáb SÚJB kompletní v krizovém komunikačním centru SÚJB

6:30 Styčné místo SÚJB svolává krizový štáb SÚJB (KŠ)

6:28 Styčné místo SÚJB přijíma fax , prvotní oznámení mimořádné události na elektrárně Temelín (ETE). Informace o úniku chladiva primárního okruhu do kontejnmentu doprovázený úplnou ztrátou napájení vlastní spotřeby. Reaktor byl bezpečně odstaven.

6:00 Cvičení bylo zahájeno