Revize doporučení pro stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal revizi doporučení pro stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu. Dokument je k dispozici na našich stránkách zde.