Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

V týdnu od 4.2. do 10.2.2019 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.
 
Hodnoty dávkového příkonu se pohybovaly v obvyklém rozmezí cca 100 - 200 nanoSv/h a měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích, maximálně jednotkách mikroBq/m3. Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.
 
Zajímavost:
SÚJB obdržel informaci, že během prvního a druhého letošního týdne byly zaznamenány v některých zemích Evropy měřitelné hodnoty radioaktivního jódu I-131 (konkrétně na území Španělska, Norska a Polska).

Naměřené hodnoty se pohybovaly na hranici detekovatelnosti (s nejvyšší hodnotou na úrovni jednotky mikroBq/m3) a nepředstavovaly žádné riziko pro obyvatelstvo uvedených států ani jiných.
Na ostatních odběrových místech nebyly hlášeny žádné další pozitivní detekce. Zdroje jsou tedy s největší pravděpodobností důsledkem malých a lokálně omezených uvolnění tohoto radionuklidu do ovzduší, ke kterému může dojít například ze zdravotnického zařízení, kde je tento radionuklid používán v radioterapii.

Dodejme, že I-131 se běžně v ovzduší nevyskytuje a pokud se do ovzduší z nějakého důvodu jednorázově dostane, rychle se z něj vytrácí díky jeho velmi krátkému poločasu rozpadu (8 dní). Vzhledem ke zvyšující se citlivosti používaných měřících zařízení je možné i takovéto velmi malé hodnoty zaznamenat. Mnohem obtížnější je však určení jejich původu. Častěji se tyto pozitivní detekce velmi malých množství radionuklidů v ovzduší objevují v době, kdy se vyskytuje častěji inverzní počasí a ředění vzdušných mas je pomalejší.

Více se lze o problematice monitorování radioaktivity a výskytu radionuklidů v ovzduší a jejich původu dozvědět na naší stránce – Monitorování radiační situace.