Aktuálně

18.07.2023 14:16

Poslední chemická zbraň byla zničena

7. července 2023 byla ve specializovaném zařízení pro likvidaci chemických látek v Blue Grass  (Kentucky, USA) zničena poslední chemická zbraň…


18.07.2023 13:13

SÚJB pomůže Filipíncům bezpečně provozovat podkritický reaktor

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci projektu IAEA navštívili tři odborníci z Philippine Nuclear Research Institute (PNRI). Tito, společně s…


28.06.2023 14:52

Vychází komentář k atomovému zákonu

Péčí nakladatelství Wolters Kluwer vychází v těchto dnech první Komentář k atomovému zákonu. Autorský tým v komentáři podává výklad jednotlivých…


07.06.2023 16:20

SÚJB vydal povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění podkritického reaktoru VR-2 na FJFI ČVUT

Dne 1. 6. 2023 udělil SÚJB Českému vysokému učení technickému povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění podkritického reaktoru VR-2, které představuje…


26.05.2023 14:04

Mise IRRS v České republice: Český dozorný rámec pro jadernou bezpečnost a radiační ochranu je komplexní a robustní

Expertní tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dospěl po dvanáctidenní misi v České republice k závěru, že je český dozorný rámec pro…


19.04.2023 14:55

Údržba systémů MonRaS: V pátek 21. dubna od 15:30 budou z důvodu údržby systémů dočasně nedostupné informace o monitorování radiační situace na území ČR

V pátek 21. dubna 2023 bude od 15.30 probíhat údržba našich systémů. Informace o monitorování radiační situace na území ČR budou proto dočasně…


03.04.2023 13:02

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2022

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České…


31.03.2023 11:51

Hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti byla úspěšně završena

Sloučená 8. a 9. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti, vedená naší předsedkyní Danou Drábovou, byla 31. 3. 2023 úspěšně ukončena.…


08.02.2023 15:17

Státní ústav radiační ochrany přednesl jednu ze tří vyžádaných přednášek na mezinárodním workshopu MAAE a prefektury Fukushima. Jeho práce inspiruje i japonské výzkumníky

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., prezentoval výsledky svého výzkumu na mezinárodním workshopu konaném při příležitosti 10. výročí spolupráce…


02.02.2023 10:53

Hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti

Ve Vídni právě probíhá poslední přípravné zasedání před sloučenou 8. a 9. hodnotící konferencí Úmluvy o jaderné bezpečnosti. Zasedání vede naše…


30.01.2023 08:53

Generální konference MAAE pod vedením předsedy Rady guvernérů Ivo Šrámka schválila aktualizaci rozpočtu na rok 2023

Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii dnes pod vedením předsedy Rady guvernérů Ivo Šrámka schválila aktualizaci rozpočtu na…


17.01.2023 07:30

SÚJB vydal dokument Licenční požadavky na jaderné palivo pro nové dodavatele

Především z důvodu války na Ukrajině je nutné u evropských provozovatelů ruských typů elektráren (Česko, Slovensko, Finsko, Maďarsko a Rumunsko)…


23.12.2022 13:46

PF 2023

Rádi bychom Vám popřáli pokojné Vánoce a nový rok prožitý ve zdraví, dobrých vztazích, s humorem a nadhledem.

Děkujeme Vám za důvěru a přízeň, kterou…


30.11.2022 13:12

Poděkování předsedkyni SÚJB za významné zásluhy v rozvoji spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti vědy a technologie

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová včera převzala z rukou velvyslance Japonska v České republice certifikát vyjadřující…


16.11.2022 09:06

Státní úřad pro jadernou bezpečnost na konferenci Symposium on International Safeguards 2022

Experti Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení SÚJB se zúčastnili mezinárodní konference MAAE Symposium on International Safeguards…