Informace o přijatých ohlášeních transferů jaderných položek

Na této stránce jsou zveřejněny informace o přijatých ohlášeních transferů jaderných položek (jaderných materiálů (JM), vybraných položek v jaderné oblasti (VP) a položek dvojího použití v jaderné oblasti (PDP)) podle § 28 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Seznam přijatých ohlášení (ve formátu CSV).