Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

možná rychlost odstavení JE 09.05.2011 18:20:32
Dobrý den, hodně se diskutuje o možných aktivitách slunce v r.2012. V případě el.magnetických energetických impulzů a následném zborcení počítačových sítí. Otázka. Jaká je praktická doba bezpečného odstavení JE v případě přírodních silných příčin? Děkuji
(Vložil(a): Ing. Břetislav Votrubec)
Bezpečné odstavení jaderné elektrárny nezávisí pouze na provozu počítačových sítí. Projektová doba odstavení reaktoru je 3 sekundy.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Šéfová D. Drábová , chat dne 15.03.2011 13.08.2014 22:49:26
Jak jsou možné takové kat. důsledky v jap. elektrárnách? To Mezinárodní úřad pro atomovou energii nedohlíží na jejich bezpečnost? (obzvlášť pokud jde o Japonsko kde jsou taková zem. reálná). Také jsem myslel, že je možné el. nějakým způsobem hned odstavit (vypnout). Aby se potom nemuseli chladit a nikdo nemusel nic řešit (kromě třeba hlídání objektu) (scippio)
Odpověď: Elektrárny byly ihned odstaveny. ČASOVĚ CO JE "IHNED" ? Chladit se musejí kvůli zbytkovému teplu. Japonské elektrárny byly vystaveny extrémní situaci a nebýt kombinace NEBÝT KOMBINACE obrovského zemětřesení, obrovské přílivové vlny a výpadku proudu v oblasti, obstály by. Nemá tedy smysl se pozastavovat nad úrovní jejich bezpečnosti.

Není jí to líto ?
Jak to tam mohlo proklouznout ?
Tak se vymlouvá snad v pubertě !

Očekávám Vaši laskavou, a také poněkud věcnou odpověď, a zůstávám s pozdravem

Weiszer P. , Čečejovce .

(Vložil(a): Weiszer Pavel)
Štěpnou řetězovou reakci v jaderné elektrárně lze zastavit během vteřin a tím i odstavit celou elektrárnu z provozu. Reaktor a bazény skladování použitého jaderného paliva je ovšem nutné dále chladit nuceným oběhem, protože ozářené palivo stále produkuje teplo. Toto vyplývá z fyzikální podstaty. Ke chlazení je nutné mít k dispozici elektrické napájení chladicích čerpadel buď z vnější sítě nebo z vnitřních zdrojů ? dieselgenerátorů.
V JE Fukushima bohužel došlo k situaci, kdy elektrické napájení čerpadel bylo zničeno vlnou tsunami a reaktor včetně bazénů skladování nebylo možné dále chladit.


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Re: možná rychlost odstavení JE 10.05.2011 15:03:58
Myslím, že tradičně mlžíte, Japonci určitě věděli o tsunami dříve, možná minuty, či desítky minut. Proč tedy bezpečně neodstavili JE Fukušima ? Z Vaší odpovědi vyplývá, že počítačové ovládání je pouze jeden z kroků odstavení, co se mechanicky, bez počítačového řízení dá za 3 s stihnout? Předpokládám, že odstavení JE je složitější než Nautilus kpt.Nema. S pozdravem BV
(Vložil(a): Ing. Břetislav Votrubec)
Co se týká JE Fukushima, můžete si podrobnosti a odpovědi na obdobné dotazy nastudovat na specielní webové stránce zřízené právě k tomuto účelu naším úřadem. Odkaz spustíte přímo z úvodní strany webu SÚJB. Najdete tam i informaci, jak se reaktor odstavuje. (Za 3 s dojde k pádu regulačních orgánů do aktivní zóny reaktoru a tím zastavení štěpné řetězové reakce, tj. "odstavení".)
(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.