Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Bezpečný provoz elektrárny Dukovany 03.05.2014 16:11:30
Dobrý den dostala jsem vaši odpověď na moji otázku:

Protože se v atomovém zákoně neorientuji, můžete mě navést kde je v zákoně uvedena dokumentace požadovaná pro povolení dalšího provozu jak uvádíte?

Dále bych ráda věděla které vyhlášky, jak taky píšete, popisují, co musí Dukovany splnit pro to, aby jste jim příští rok povolili další provoz. Můžete mi je vypsat?

Děkuji

Požadavek na dokumentaci přikládanou v žádosti je stanoven v zákoně. č. 18/1997 Sb., § 13 odst. 3. Obsah dokumentace pro povolení provozu je uveden v příloze D zákona.
Dále musí být splněny požadavky § 13 odst. 4 až 7.
Základními vyhláškami SÚJB pro posouzení dokumentace k povolení provozu jsou vyhláška 106/1998 Sb., vyhláška č. 132/2008 Sb. a vyhláška č. 307/2002 Sb. Ostatní vyhlášky SÚJB související s požadavky na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, fyzickou ochranu a havarijní připravenost se použijí, pokud došlo ke změnám v dané oblasti.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)

Bohužel jsem ve vámi odkazovaném paragrafu, odstavcích a příloze zákona ani v uvedených třech vyhláškách nenašla nic co by se týkalo toho co mají Dukovany splnit a vám předložit pro teoretickou možnost získání prodloužení jejich provozu za projektovou životnost která prý bude ukončena v příštím roce. V odkazované legislativě jsou pouze požadavky související s uvedením do provozu a současným provozováním Dukovan. Můžete mi tedy přesně uvést kde se mnou žádané informace ve vaší legislativě nacházejí pokud nejsou v legislativě co jste mi mylně uvedli?
Děkuji(Vložil(a): Kateřina K.)
V minulé odpovědi na Váš dotaz chybí explicitně uvést informaci, která z odpovědi nevyplynula dostatečně jasně. Povolení dalšího provozu jaderné elektrárny Dukovany bude provedeno podle paragrafu § 9 (1) d) Atomového zákona, tedy jako povolení Úřadu k ?provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. Kategorie". Jedná se tedy o kompletní nové povolení k provozu zařízení, nikoli například o povolení k prodloužení provozu (takové povolení by zákon nepřipouštěl). Celkový stav a životnost celého jaderného zařízení i všech komponent je dlouhodobě pečlivě sledován. Uplatňuje se zde metoda tzv. řízeného stárnutí. Žadatel musí doložit nejen současný vyhovující stav zařízení, ale i průkazy, že všechna zařízení a komponenty jsou schopny spolehlivě plnit svoji funkci po celé období, na které je vystaveno povolení a dále že existuje kvalitní plán jejich inspekce a údržby včetně dostupnosti dostatečného množství náhradních dílů. Problematiky dlouhodobého provozu se týkají bezpečnostní návody ?Bezpečnostní návod JB-2.1, Řízení stárnutí zařízení jaderných elektráren, 2010" a ?Bezpečnostní návod JB-1.2, revize 1, Periodické hodnocení bezpečnosti, 2012". Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách úřadu.


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Re: Bezpečný provoz elektrárny Dukovany 21.05.2014 23:12:38
Odpověděli jste mi že povolení k provozu po příštím roce budete řešit podle § 9 (1) d) Atomového zákona, tedy jako povolení Úřadu k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. Kategorie" a že se jedná o kompletní nové povolení k provozu zařízení. Zajímalo by mě ještě kde je v zákoně nebo vyhláškách popsáno co vše musí elektrárna provést a vám předat aby jste jim to kompletní nové povolení po třiceti letech provozu udělili. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Kateřina K.)
V souladu s AtZ musí být předložena výše uvedená dokumentace a splněny podmínky vydaných rozhodnutí.
(Za SÚJB: sujb)
Bezpečný provoz elektrárny Dukovany 02.04.2014 22:16:19
Dobrý den, dostala jsem vaši odpověď:

Žádosti o povolení dalšího provozu jednotlivých bloků Je Dukovany budou podávány postupně a budou doloženy dokumentací vyžadovanou platným atomovým zákonem (v současné době zákon č. 18/1997 Sb.). Dokumentace a doložené průkazy z budou posuzovány z hlediska požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu, technickou bezpečnost a havarijní připravenost podle souvisejících vyhlášek SÚJB (seznam najdete v rubrice legislativa). Ve správním řízení může dále SÚB požadovat další dokumenty a hodnocení. SÚJB stav bezpečnosti provozovaných bloků průběžně sleduje v rámci své kontrolní činnosti a v rámci hodnocení předávaných informací o důležitých změnách a událostech. SÚJB také sleduje, zda jsou při provozu využívány poznatky z jiných jaderných elektráren, zejména po havárii JE Fukushima. Pro zvýšení bezpečnosti bloků byl přijat národní akční plán, jehož požadavky jsou nyní pod dozorem SÚJB implementovány formou změn projektu.
(Za SÚJB: sujb)


Děkuji za ni,


Protože se ale v atomovém zákoně neorientuji, můžete mě navést kde je v zákoně uvedena dokumentace požadovaná pro povolení dalšího provozu jak uvádíte?

Dále bych ráda věděla které vyhlášky, jak taky píšete, popisují, co musí Dukovany splnit pro to, aby jste jim příští rok povolili další provoz. Můžete mi je vypsat?

Děkuji


(Vložil(a): Kateřina K.)
Požadavek na dokumentaci přikládanou v žádosti je stanoven v zákoně. č. 18/1997 Sb., § 13 odst. 3. Obsah dokumentace pro povolení provozu je uveden v příloze D zákona.
Dále musí být splněny požadavky § 13 odst. 4 až 7.
Základními vyhláškami SÚJB pro posouzení dokumentace k povolení provozu jsou vyhláška 106/1998 Sb., vyhláška č. 132/2008 Sb. a vyhláška č. 307/2002 Sb. Ostatní vyhlášky SÚJB související s požadavky na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, fyzickou ochranu a havarijní připravenost se použijí, pokud došlo ke změnám v dané oblasti.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Bezpečný provoz elektrárny Dukovany 27.03.2014 21:55:24
Můžete mi sdělit podle jakého zákona nebo vaší vyhlášky bude posuzováno případné prodloužení provozu Dukovan nad rámec jejich současné životnosti tak aby bylo jisté že další provoz je bezpečný?
(Vložil(a): Anonym)
Žádosti o povolení dalšího provozu jednotlivých bloků Je Dukovany budou podávány postupně a budou doloženy dokumentací vyžadovanou platným atomovým zákonem (v současné době zákon č. 18/1997 Sb.). Dokumentace a doložené průkazy z budou posuzovány z hlediska požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu, technickou bezpečnost a havarijní připravenost podle souvisejících vyhlášek SÚJB (seznam najdete v rubrice legislativa). Ve správním řízení může dále SÚB požadovat další dokumenty a hodnocení. SÚJB stav bezpečnosti provozovaných bloků průběžně sleduje v rámci své kontrolní činnosti a v rámci hodnocení předávaných informací o důležitých změnách a událostech. SÚJB také sleduje, zda jsou při provozu využívány poznatky z jiných jaderných elektráren, zejména po havárii JE Fukushima. Pro zvýšení bezpečnosti bloků byl přijat národní akční plán, jehož požadavky jsou nyní pod dozorem SÚJB implementovány formou změn projektu.
(Za SÚJB: sujb)
Nezodpovězený dotaz 21.04.2011 16:15:57
Dobrý den, také jsem zaslal dotaz do Radiožurnálu na pořad s paní Drábovou a dodnes na těchto stránkách není odpověď. Což mě nepřekvapilo a očekával jsem to... Ptal jsem se v tom smyslu, když se stavěla JE Dukovany, tak odborníci jezdili po okolních obcích a tvrdili, že elektrárna má životnost 25 let a poté ji zavřou. Po převratu kdy elektrárna přešla pod ČEZ se mávnutím kouzelného proutku prodloužila životnost cca 3 krát přičemž předpokládám , že reaktory-nádoby jsou tam pořád ty samé vybudované za komunismu. Tak nechápu jak to, že odborníci, kteří tu elektrárnu stavěli, to nevěděli. Dále je to podraz, protože, když se stavěla JE, tak se slíbilo, že se po 25 letech zavře. Tak to ve mě budí dojem, ČEZ elektrárnu nestavěl, je dávno splacena, sype penízky, tak pojede dokud bude držet pohromadě a slib by dodrželi pouze komunisté za kapitalismu je rozhodující zisk. Bohužel tak jako ve Fukušimě v Japonsku. Až se něco stane, tak nikdo za nic nemůže, nebo je nekompetentní. Bohužel mě to také nepřekvapuje.
(Vložil(a): Josef Dobrovolný)
Dotazů chodí velmi mnoho a odpovědi se postupně zpracovávají m.j. i s pomocí externích expertů. Omlouváme se, že právě váš dotaz ještě nebyl zodpovězen.
Se životností elektrárny je to jinak než se může navenek zdát. Podle legislativy, platné v době uvádění jaderné elektrárny Dukovany do provozu, byla stanovena doba, na kterou se prokazuje bezpečný provoz JE jinak a v průběhu let se tato legislativa na základě zkušeností s průběhem rovozu změnila, a to nejen u nás, ale všude ve světě. Neznamená to však prodloužení automaticky na trojnásobek jak píšete. Všechny důležité komponenty JE musí prokazovat pravidelně svou schopnost bezpečného provozu za stále se zpřísňujících podmínek, a pokud některá z nich tyto požadavky nesplní, JE se odstaví bez ohledu na věk. Vámi zmíněné raeaktorové nádoby byly vyrobeny u nás, v továrně ŠKODA Plzeň, a jsou vysoce kvalitní a jsou sledovány pomocí nejmodernějších metod nejen naším úřadem, ale i mezinárodními misemi. Odborníci, kteří toto sledují a vyhodnocují, jsou na takové úrovni, že totéž dělají ve většině zemí provozujících tento typ reaktorů a jejich výsledky jsou uznávány i mezinárodně. Stav JE Dukovany pravidelně kontrolují i pracovníci Občanské bezpečnostní komise.
Jen pro vaši informaci, ČEZ, a.s. vlastní zčásti také Česká republika a podíl z jeho zisku tudíž patří státu. Je tedy i v zájmu státu, aby návratnost tak nákladné investice byla co nejvyšší. SÚJB trvale dohlíží na prokazování bezpečnosti provozu, která je v souladu s požadavky platné legislativy průběžně hodnocena.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.