Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

INES 19.12.2001 19:47:57
Prosím o pokud možno rychlé sdělení názvů sedmi stupňů stupnice INES pro jejich porovnání s označením v německém jazyce.
Děkuji a přeji hezké Vánoce.
Dipl.-Chem. M.L.Ludwig
překladatelka a konferenční tlumočnice
(Vložil(a): Marie Ludmila Ludwigová)
Zde máte stručnou odpověď a celou tabulku i s vysvětlením dopadů událostí Vám zašleme e-mailem.
1. ANOMALY -anomálie; 2. INCIDENT - NEHODA; 3. SERIOUS INCIDENT - Vážná NEHODA; 4 ACCIDENT WITHOUT SIGNIFICANT OFF-SITE RISK - HAVÁRIE BEZ VÁŽNĚJŠÍHO RIZIKA VNĚ ZAŘÍZENÍ; 5 ACCIDENT WITH OFF-SITE ROSK - HAVÁRIE S RIZIKEM VNĚ ZAŘÍZENÍ; 6 SERIOUS ACCIDENT - TĚŽKÁ HAVÁRIE; 7. MAJOR ACCIDENT -VELMI TĚŽKÁ HAVÁRIE
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Citace příručky INES 03.04.2012 10:36:28
Vážené kolegyně a kolegové,
zdravím vás z Brna z Vysokého učení technického, Fakulty chemické.
Chtěl bych se vás zeptat na Váš názor jak CITOVAT publikaci INES, která je na vaších web stránkách a je vydána jako česky psaná publikace. Užívám ji příležitostně při výuce a doporučuji jí svým studentům.
Budu velmi rád, pokud mi napíšete váš názor. Chci uvedenou příručku citovat ve svém novém odborném článku pro Chemické listy.
Děkuji za pochopení, pomoc a spolupráci.
Srdečně zdraví
Otakar J. MIKA
podrobnosti o mé osobě viz webová stránka školy:
http://www.vutbr.cz/lide/27584


(Vložil(a): Otakar Jiří Mika)
Citovat z dokumentů, které jsou zveřejněny na webové stránce SÚJB, lze bez omezení se zachováním běžných zvyklostí uvést zdroj. V tomto případě je třeba zmínit i originální znění "INES User's Manual; 2008 Edition; Cosponsored by the IAEA and OECD/NEA".


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
SÚJB, INES, NEWS - informace o radiačních nehodách 30.10.2008 10:40:26
Dobrý den,
chtěl bych do přednášky o radiační ochraně zařadit pro ilustraci stručné kazuistiky/informace o událostech 1. či 2.stupně, které se odehrály v minulosti ČR. Bohužel se mi nedaří prostřednictvím internetu žádné nalézt. WATS zobrazuje pouze 6 měsíců nazpět, na stránkách SÚJB ani SÚRO nic, prošel jsem i archivy několika odborných časopisů a bez výsledku. Kde informace získat?
(Vložil(a): MUDr. Aleš Kavka)
Pro kvalifikovanou odpověď je nutné znát, jaké události máte na mysli konkrétně. Pokud by se jednalo o události hodnocené podle mezinárodní stupnice INES, lze hledat pomocí rubriky jaderná bezpečnost/INES. V jiném případě prosím zpřesněte svůj dotaz.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Radiační nehody a havárie 07.12.2006 16:59:01
Vážené dámy a pánové,
prosím o upřesnění, kde je možné najít na vašich stránkách nebo jinde na webových stránkách v českém nebo anglickém jazyku základní mezinárodní 7 stupňovou škálu pro hodnocení radiačních nehod a havárií i s podrobným popisem.
S pozdravem se loučí a zdraví vás
Otakar Mika
(Vložil(a): Ing. Otakar J. Mika, CSc.)
Stupnici pro hodnocení událostí INES najdete i se stručným popisem v rubrice Jaderná bezpečnost/INES. Je zde publikován i český překlda příričky, kterou vydala IAEA. Originál najdete na stránkách www.iaea.org.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Stupeň INES pro poškozené palivo na JETE 20.10.2006 17:54:59
Dobrý den,
jakýn stupněm dle INES hodnotíte poškození pokrytí paliva - tj. tzv první bariéry proti úniku štepných produktů z uranu na 2. bloku JETE ?
Pozn: na rozdíl od neizolace kontejmentu, kterou jste nehodnotili teď došlo ke skutečné poruše.

Děkuji Vám za odpověď,
Jiří Tříska


(Vložil(a): Jiří Tříska)
Událost souvisí s bezpečností, tj. působí degradaci bezpečnostních funkcí. Degradace je hluboko pod limity stanovenými v LaP a je v rámci platnosti bezpečnostních hodnocení. Při události nedošlo k vnějším únikům aktivity ani k únikům uvnitř lokality, pro které by byl postup pro hodnocení úniků aplikovatelný. Dílčí postup hloubkové ochrany vede na základě existence potenciální poruchy, kdy byl defekt zjištěn rutinní kontrolou, k hodnocení stupněm 0. Vzhledem k tomu, že nedošlo ani k poruše zálohovaných zařízení, ani více zařízení k plnění stejné bezpečnostní funkce (společná příčina), nebyly nalezeny nedostatky v postupech a ani nedošlo k pochybení v kultuře bezpečnosti, není důvod ke zvýšení stupně hodnocení.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Dotaz na INES pro JETE bez automatické izolace kontejmentu 17.08.2006 14:06:37
Dobrý den,
chtěl se zeptat jakým stupněm dle mezinárodní stupnice jaderných nehod - INES byla oceněn dlouhodobý provoz JE Temelín (od r. 2000) bez automatické izolace kontejmentu u několika potrubí?
Dále mám dotazy k Vaší zprávě "Fakta o problematice těsnosti kontejmentu na ETE":
1) Jsou všecha potrubí o kterých píšete vybavena clonami s průměrem 1 mm, nebo jen některá (kolik z kolika celkem) ? Ze zpráva vzniká dojem že clony jsou u všech potrubích.
2) Jaký je ekvivalentní průměr všech potrubí bez automatické izolace dohromady? Pro lepší představu o možné velikosti uniku.
3) K úniku do tzv. Kontrolovaného pásma a filtrování přes vzduchotechnické jednotky -jsou tyto filtrační jednotky v provozu i při havarijní situaci ? Jsou to tedy tzv. havarijní systémy (mj.napojené na dieselgenerátory) nebo ne ? Pokud nejsou, nemusí být při havarijní situaci v provozu a k žádnému filtrování tedy nedojde, ale ze zprávy vzniká dojem, že vše je bezpečně vyřešeno.
4) A nakonec k nejhorší myslitelné situaci, která již nemůže nastat (poslední odstavec Vaší zprávy). Jsou tím myšleny i tzv. nadprojektové havárie, např. tzv. blackout na elektrárně apod.
Prosím Vás tedy o zpřesnění vaší zprávy ve smyslu mých dotazů.
Děkuji, s pozdravem
Jiří Tříska
(Vložil(a): Jiří Tříska)
Hodnocení podle INES nebylo prováděno, neboť k provozu bez automatické izolace kontejnmentu nedošlo. Provoz dotčených systémů byl v souladu s bezpečnostní zprávou a tedy i s požadavky vyhlášky 195/1999Sb. K Vašim dalším dotazům:
1) Clonami jsou vybaveny trasy TV 30 (sedminásobná clona s redukcí 1,3mm2) a TV40 (sedminásobná clona s redukcí 1mm2), trvale připojené k systémům primárního okruhu. Trasy TV75 a XQ22 (3 potrubí) nejsou clonami z technologických důvodů vybaveny.
2) Máte-li na mysli všechna potrubí bez automatické izolace tak několik metrů, je nutné počítat všechny systémy pro havarijní chlazení reaktoru TQ a TX. Pokud myslíte Ąpouze zmiňované odběrové trasy pak přibližně 34 mm.
3) Ne nejsou to havarijní systémy a nejsou napájené z II.kategorie zajištěného napájení. To ovšem neznamená, že nemůžou pracovat při nebo po havarijních podmínkách, záleží na druhu havárie.
4) Obecně lze říct, ža na nadprojektové havárie, jak z jejich názvu vyplývá, nejsou jaderné elektrárny komplexně vybaveny. Existuje spousta systému, které můžou následky takové havárie zmírnit, existují speciální systémy instalované především pro zvládnutí určitých aspektů těchto havárií, existují speciální analýzy, které odhalují nejhorší důsledky pro různé typy havárií a elektráren a v neposlední řadě existují speciální provozní předpisy, které vedou obsluhu k řešení těchto havárií s nejmenšími dopady, ale každá tákováto havarie je jiná s různými dopady na zařízení a své okolí. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně odpovědět na Váš dotaz. Na konkrétní dotaz k blackoutu - tato havárie neaktivuje systém izolace kontejnmentu.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.