Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Zařazení pracovníka do kategorie A 05.05.2015 11:51:33
Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně zařazení pracovníka do kategorie A, jsem lékař, traumatolog a denně jsem vystaven ionizujícímu záření při skiaskopiích na operačních sálech. Osobní dozimetr s měsíčním hodnocením mám, pravidelné lékařské prohlídky podstupuji, avšak zaměstnavatel nás nechce zařadit do kategorie A, protože operační sál je veden pouze jako sledované pásmo, nikoli kontrolované.

Chtěl jsem se Vás zeptat, zda je možné po zaměstnavateli vyžadovat zařazení pracovníků do kategorie A při výše zmíněných podmínkách při vykonávání rizikové práce, popř. nastínit postup.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Ondřej Havel
(Vložil(a): Ondřej Havel)
Dobrý den,

kategorizace radiačních pracovníků (dále jen RP) je věcí držitele povolení. Ke zpochybnění faktu, že jste "pouze" RP kategorie B je podstatná, kromě jiného, i vámi obdržená osobní dávka za kalendářní rok. Pokud nedosahujete efektivní dávky větší než 6 mSv, je kategorizace provedená správně. Navíc nemáte vymezeno kontrolované pásmo. Profesní ozáření pracovníka RP kategorie B a jeho práce se zdroji i.z. se dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění p.p., považuje za práce kategorie první, nejedná se o práci rizikovou.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)