Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ochrana pracovníků 11.09.2016 20:02:18
Dobrý den,
pracuji jako radiologická asistentka screeningového centra pro mamografii, kde denně osnímkuji cca 30-40 pacientek (1 pacientka= 4 snímky z mamografu). S právě vyšetřovanou pacientkou zůstávám v téže místnosti. Chtěla jsem se Vás zeptat, jestli má zaměstnavatel povinnost z hlediska ochrany zaměstnance pořídit zaměstnancům osobní dozimetry.

Děkuji za odpověď
Šamonilová
(Vložil(a): Zuzana Šamonilová)
Dobrý den,

osobními dozimetry musí své zaměstnance vybavit ten držitel povolení (zaměstnavatel), který kategorizoval pracovníky jako radiační pracovníky kategorie A. Zpravidla bývají radiologické asistentky na mamografu "pouze" radiačními pracovníky kategorie B, tedy bez dozimetru. Doporučuji kontaktovat dohlížející osobu, která by Vám měla vysvětlit důvody kategorizace, i důvody proč nejste monitorována osobním dozimetrem.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)