Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 23.09.2016 09:09:28
Dobrý den, jsem endokrinolog a můj pacient na mě vznesl dotaz ohledně aktuálního způsobu ochrany civilního obyvatelstva při eventuálním radiačním neštěstí... V blízkosti jeho chaty se asi bude budovat úložiště rad. odpadu a on se obává potenciální rizik z toho vyplývajících... Kdo a jak má v kompetenci tuto problematiku? Na VŠ nás učili, že by mělo být každému civilnímu obyvateli v případě radiačního neštěstí k dispozici dostatek jodu jako prevence onem. št. žlázy. Je to tak? Na koho se má pacient v tomto směru event. obrátit? Děkuji velice za reakci.
(Vložil(a): Eva Babická)
Dobrý den,

Distribuce stabilního jódu je prováděna v zóně havarijního plánování v okolí obou našich jaderných elektráren. Radioaktivní jód, jakožto produkt štěpné řetězové reakce, může v případě jaderné havárie ze zařízení uniknout, a užití uvedeného profylaktika je pak opodstatněné. V případě úložiště radioaktivního odpadu takovýto únik nehrozí, distribuce jódu zde tedy nemá smysl. Pro více informací si Vás dovolujeme odkázat na Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), v jejichž působnosti jsou zařízení takovéhoto typu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)