Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 15.03.2008 14:55:37
Dobrý den, chci se zeptat, zda při CT hlavy vadí kovové zubní korunky?A dále bych ráda věděla, co je "cévní svorka" (kovová) a zda je možné ji mít v těle po odstranění žlučníku?
(Vložil(a): Marie V.)
Dotazy se netýkají přímo kompetence SÚJB, nicméně naši inspektoři připravili následující odpovědi:
Kovové předměty jsou kontraindikací k vyšetření magnetickou rezonancí. Při CT vyšetření kovové zubní korunky nevadí, pokud "svým zobrazením" nezastíní požadovaný objekt zájmu, resp. vyšetřovanou oblast a tím zhorší diagnostickou informaci. Je vždy lépe o této skutečnosti informovat aplikujícího lékaře, další postup je na jeho posouzení.
K druhé otázce nám nepřísluší se vyjadřovat, ale pokud je nám známo tzv. cévní svorky mohou zůstat v těle po odstranění žlučníku. S obdobnými dotazy je třeba se obracet předevsím na lékaře

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)