Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Časté rentgenování 05.12.2022 00:30:15
Dobrý den, děkuji za odpověď. Nicméně pokud by přece jen k tak četnému ozáření rukou došlo, hrozí organismu nějaké riziko? Slovo závada uvádíte v uvozovkách, protože je podobná porucha málo pravděpodobná a mohlo se jednat spíše o chybu obsluhy? Děkuji. N. N.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

slovo "závada" uvádím v uvozovkách proto, že nemám žádné informace o této události a mohu jen spoléhat na vámi podané informace. Z toho co vím, nemohu zodpovědně říci, zda se jednalo o poruchu softwaru, chybu obsluhy nebo něco jiného. I kdyby k ozáření došlo opakovaně, dávka by byla nízká.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)