Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: caste rentgenovani 16.11.2010 12:25:08
Dobry den ..,
pokud vím.... CT břicha je nutno dělat s kontrastní látkou, aby bylo něco vidět.
Pak následují 3 skeny.Nativ , žilní atepenný. Taky se dělá břicho vždy s pánví .. takže 1 sken BŘICHA , NEBO PÁNVE 8 mSV .
Počítejme- 2x8x3=48 mSV
(Vložil(a): vladimir kramar)
Děkujeme za váš zájem. Pro svůj výpočet neuvádíte, z jakých zdrojů vycházíte při stanovení hodnot. Nicméně hodnoty efektivní dávky do 100 mSv jsou považovány z hlediska rizika za nízké riziko (viz náš článek v rubrice radiační ochrany).
(Za SÚJB: sujb)