Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ohrožení rentgenem 04.12.2013 13:00:42
Dobrý den,
podstoupil jsem kompletní opravu zubů v celé ústní dutině.
Každý zub mě byl rentgenován 3x před během výkonu a pak po výkonu.
Oprava proběhla cca během půl roku.
Po dvou měsících jsem zacal mít problémy s dechem. Na vyšetření utrazvukem byl nález
mikrokarcinom štítné žlázy.
Může to být způsobeno tím rentgenováním?

(Vložil(a): Koblása Jan)
Podle našich dat a zkušeností se efektivní dávka z intraorálního snímku pohybuje v rozmezí 4 až 8 mikroSv, maximálně 10 mikroSv. Pokud budeme postupovat velmi konzervativně, mohl jste obdržet během 6 měsíců při opravě všech 32 zubů celkovou efektivní dávku zhruba 1 mSv.
Taková dávka je považována za velmi nízkou, je to dávka nižší něž ta, kterou každý z nás v ČR obdrží např. z přírodního pozadí nebo z jakéhokoliv CT vyšetření.
Považujeme za velice nepravděpodobné, že by vaše onemocnění mělo souvislost s rtg snímkováním zubů. Toto stanovisko vyplývá jednak z nízké dávky, jednak z časových souvislostí. Časový interval mezi ozářením a dobou prvních projevů (tzv. doba latence) je u nádorů štítné žlázy několik let, což vyplývá z nejnovějších poznatků kriticky zhodnocených v dokumentech komise Spojených národů UNSCEAR. U vás se onemocnění objevilo mnohem dříve, není možné doložit příčinnou souvislost mezi působením záření a vznikem karcinomu štítné žlázy.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)