Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: rtg a ct v těhotenství 05.01.2011 14:06:13
Dobry den..,
Vaše uvedené dávky vyšetření CT břicha jsou nejméně 4x podcenněné , prosím o opravu, skutečnost je 9-90 mSv, protože u orgánu břicha se vždy dělá s kontrastem 3x, navíc zasáhne i část pánve ( dělohu také). A pokud se jedná o vyšetření tumoru, jsou řezy třeba po 5mm. Takže klidně 90 msV.
Zatížení organizmu je značné - 1500 obyčejných snímků
(Vložil(a): Vladimir Kramar)
Jsme potěšeni, že sledujete webové stránky SÚJB a že vyjadřujete svůj názor k ozáření pacientů.
V tabulce, která je uvedena v článku "Lékařské ozáření" a na kterou upozorňujete, jsou uvedené efektivní dávky z CT vyšetření převzaty ze studie provedené Evropskou komisí v letech z r. 2003-6. Hodnoty dávek byly získány jako průměr reprezentativního vzorku vyšetření prováděných na celé šíři typů CT scannerů, používaných v několika zemích EU, rozptyl je tedy značný. Na tabulku je nutné pohlížet v kontextu zmíněného článku, tabulku jsme použili též proto, že v ČR nejsou v současné době k dispozici souborná data o efektivních dávkách z lékařského ozáření.
Podle nám dostupných informací (při kontrole protokolů zkoušek dlouhodobé stability v rámcikontrolní činnosti) je např. na CT přístroji Somatom Sensation 64 (za předpokladu, že je takové vyšetření prováděno rutinně a postup je optimalizovaný) efektivní dávka z dvoufázového CT vyšetření břicha cca 15 mSv, tedy je opravdu vyšší než hodnota uvedená v tabulce (10 mSv). Je jasné, že pokud se CT vyšetření provádí dvoufázově, je nutné dávky ze skenu nativního sečíst s dávkou ze skenu s kontrastní látkou (KL).

Vždy však záleží na konkrétních parametrech vyšetření, proto při stanovení odhadu dávky konkrétního pacienta je nutné vycházet z hodnot ? veličin potřebných pro výpočet dávky, tedy z CTDI, DLP, mAs, počtu a tloušťky skenů, které poskytne pracoviště, které výkon provedlo. K odhadu ekvivalentní dávky v děloze u těhotných pacientech nepoužíváme údaje o efektivní dávce z tabulky.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)