Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

zabezpečení přechodného pracoviště 14.11.2016 08:31:26
Dobrý den,

od našich zákazníků jsem opakovaně slyšel dotaz na zabezpečení přechodného pracoviště, kde se provádí radiační činnost. Pracoviště by mělo být zabezpečeno červeno bílou páskou a symbolem radiace, za snížené viditelnosti ještě výstražným červeným světlem.
Ëxistuje už v současné době nějaký prováděcí předpis, jak přesně má zabezpečení vypadat?
(jak často se musí opakovat symboly nebezpečí radiace, event. kolik světel a podobně).

Děkuji a s pozdravem

Josef Žižka
(Vložil(a): Josef Žižka)
Dobrý den,

v současné době již existuje návrh nové vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidových zdrojů, která bude nahrazovat aktuální vyhlášku č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účinnost této vyhlášky bude od 1.1.2017 společně s novým atomovým zákonem. V návrhu nové vyhlášky je uvedeno (snad se do té doby nebude měnit), že hranice kontrolovaného pásma na přechodném pracovišti musí být vyznačena
a) výstražnou páskou,
b) znakem radiačního nebezpečí,
c) upozorněním "Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, nepovolaným vstup zakázán" a
d) v případě snížené viditelnosti světelnou signalizací.
Z výše uvedeného vyplývá, že není třeba nutně používat červenobílou pásku a rovněž v návrhu vyhlášky není uveden přesný počet světel a znaků nebezpečí radiace. Je tedy na Vás, jakým způsobem to na přechodném defektoskopickém pracovišti provedete. Vždy by to ale mělo být s uvážením toho, zda vámi zvolený počet prostředků (ohraničení, tabulek, světel) je dostačující s ohledem na zjištění celkové bezpečnosti civilních osob či radiačních pracovníků.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)