Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Používání zubního rentgenu - zákon 263/2016, § 9 a 10 19.10.2017 16:42:04
Dobrý den.

Mám dotaz k "Atomovému" zákonu č. 263/2016, kde §10 ukládá zubním lékařům používajícím zubní rentgen registrovat tuto činnost na SÚJB. V rámci registrace zubní lékař zasílá Úřadu formulář "Údaje o zdrojích ionizujícího záření zasílané Úřadu při používání generátoru záření registrantem", čímž se zubní rentgen - zdroj ionizujícího záření - evidentně stává zdrojem "registrovaným" nebo alespoň "ohlášeným Úřadu".

Podle §9 odst. (2) písm. f), odstavec 7, poslední věta, by měl zubní lékař kromě registrace žádat rovněž o povolení Úřadu k používání tohoto zdroje, protože je tento zdroj "registrovaný" či alespoň "ohlášený Úřadu", takže se na něj vztahuje povinnost mít povolení Úřadu podle §9 odst. (2): "Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností v rámci expozičních činností" (písm. f), odstavec 7, poslední věta): "používání zdroje ionizujícího záření, které je registrováno Úřadem nebo bylo Úřadu ohlášeno".

Jak tedy mají zubní lékaři, kteří jsou jen registranty, splnit výše uvedený požadavek §9 na nutnost povolení Úřadu k používání zdroje ionizujícího záření, který je registrován Úřadem nebo byl Úřadu ohlášen? Musí tedy žádat o povolení Úřadu, jak §9 celkem jednoznačně stanovuje, nebo ne?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

§ 9 odst. 2 písm. f) bod 7 Atomového zákona říká, že: "Povolení Úřadu je nutné k nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to používání zdroje ionizujícího záření kromě ... používání zdroje ionizujícího záření, které je registrováno Úřadem.
Tedy právě § 9 jednoznačně stanovuje, že zubní lékař nepotřebuje povolení, ale registraci ( § 10 AZ).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)