Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Dotazy k novému AZ a prováděcím vyhláškám 31.10.2017 20:57:46
Registrant (zubní RTG, dosavadní povolení na dobu neurčitou) ustanovil OZARO a tato osoba již absolvovala předepsaný kurs. Je potřeba zaslat kopie dokladu o absolvování kursu a ustanovovací listiny na SUJB?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

v AZ a jeho prováděcích předpisech není stanovena taková povinnost. Určitě si však doklad o absolvování kurzu osoby zodpovědné za RO registranta a ustanovovací listiny uschovejte, budou vyžadovány v rámci kontrolní činnosti SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)